Karakterkrav på 6,0 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Adgangsgivende eksamen > Karakterkrav på 6,0

Karakterkrav på 6,0

Fra 2018 vil der være karakterkrav på 6,0 på størstedelen af KU’s uddannelser – karakterkravet gælder både i kvote 1 og kvote 2, og hvis du søger indskrivning, genindskrivning eller overflytning på en bacheloruddannelse.

Det betyder, at for søge ind på Københavns Universitet skal du fremover:

  • have en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) 
  • opfylde de specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)

Bemærk, karakterkravet erstatter ikke adgangskvotienten til uddannelserne. 

Uddannelser uden karakterkravet i 2018

Følgende uddannelser er først omfattet af karakterkravet fra 2019:

  • Geografi og geoinformatik
  • Geologi-geoscience
  • Landskabsarkitektur


Følgende uddannelser er helt undtaget for karakterkravet:

  • Musikvidenskab
  • Teologi

Ansøgere med gennemsnit under 6,0

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du søge om dispensation. Det kan du gøre på baggrund af usædvanlige forhold, eller hvis du har andre fagligt relevante kvalifikationer. Læs mere om, hvordan du søger dispensation fra karakterkravet.

Du kan få en foreløbig vurdering, hvis du overvejer at søge optagelse i kvote 1 eller kvote 2 med dispensation fra karakterkravet. Så vurderer vi allerede i efteråret 2017 dine chancer for at få dispensation. Du finder ansøgningsskemaet fra 1. september 2017.

Særlig vurdering på tre uddannelser

Hvis du søger optagelse på fødevarer og ernæring eller som skov- og landskabsingeniør med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, skal gennemsnittet være minimum 6,0.

Søger du optagelse på tandplejeruddannelsen eller på skov- og landskabsingeniør på baggrund af en erhvervsuddannelse, beregner vi et gennemsnit af karakterne fra din erhvervsuddannelse og dine karakterer i de specifikke adgangskrav.

Optagelse uden en gymnasial uddannelse

Søger du optagelse med særlig tilladelse, fordi du ikke har en gymnasial adgangsgivende uddannelse, vurderer vi, om du opfylder karakterkravet. I vurderingen tager vi udgangspunkt i resultaterne fra dine relevante uddannelseserfaringer. Læs mere om, hvordan du søger dispensation til at søge optagelse uden en gymnasial adgangsgivende uddannelse.

Optagelse med en udenlandsk eksamen

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen fra et land uden for Norden, EU og EØS,  laver vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra din uddannelse kan sidestilles med karakterkravet på 6,0.

Det er en god idé at søge om en foreløbig vurdering, hvis du har en udenlandsk gymnasial eksamen fra et land uden for Norden, EU og EØS. Så vurderer vi allerede i efteråret 2017, om dine resultater kan sidestilles med karakterkravet. Vi kan også fortælle dig, om du opfylder de specifikke adgangskrav til dine uddannelsesønsker. Du finder ansøgningsskemaet på studier.ku.dk fra 1. september 2017.

Standby og tilsagn

Har du fået en standbyplads i 2017, som senere bliver ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen i 2018, bør du være opmærksom på, at du skal opfylde karakterkravet for at kunne gøre brug af tilsagnet.