Videresend til en ven

Karakterkrav på 6,0

Fra 2018 vil der være karakterkrav på 6,0 på størstedelen af KU’s uddannelser – det vil gælde både i kvote 1 og kvote 2. Karakterkravet betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være 6,0 (uden hurtigstartsbonus) eller derover, for at du kan søge om optagelse på Københavns Universitet. Tre uddannelser er først omfattet af karakterkravet i 2018, og to bliver slet ikke omfattet af det.