De specifikke adgangskrav – Københavns Universitet

Adgangskrav - anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer

Du kan kun blive optaget på en bacheloruddannelse, hvis du opfylder alle specifikke adgangskrav til uddannelsen, herunder karakterkrav. Københavns Universitet har dog mulighed for at vurdere, om du har faglige uddannelses- eller erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan sidestilles med de specifikke adgangskrav. 

Faglige kvalifikationer

Du kan have opnået tilsvarende faglige kvalifikationer gennem en uddannelse, et kursus eller evt. erhvervserfaring. Når vi vurderer dine kvalifikationer, sammenligner vi dem med det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende gymnasiale fag (STX /HF ).

Sammen med din ansøgning om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer, skal du uploade dokumentation for de kvalifikationer, du mener svarer til adgangskravene. Det hele uploader du og knytter til din ansøgning på Optagelse.dk

Dokumentationen kan være:

  • eksamensbevis
  • prøvebevis
  • fagbeskrivelser
  • bevis for gennemført propædeutisk sprogkursus på universitetet
  • ansættelsesbrev, hvis der søges på baggrund af erhvervserfaring.

Følgende giver ikke grundlag for anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer:

  • Du har opnået gode karakterer i samme fag på et lavere niveau.
  • Du har bestået andre fag med relevans for uddannelsen.
  • Du er meget motiveret for at påbegynde uddannelsen.
  • Du har ikke haft mulighed for at tage faget som del af din adgangsgivende eksamen.
  • Du har været ramt af usædvanlige forhold.

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

I tilfælde, hvor der er tale om uformelle eller udokumenterede kvalifikationer, henviser vi til Individuel Kompetencevurdering (IKV). Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på Optagelse.dk eller på mail til optagelse@ku.dk inden ansøgningsfristen.

Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udstedes et kompetencebevis, som sidestilles med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid, hvorimod en anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer kun gælder for det pågældende års optagelse på Københavns Universitet.

Anerkendelse for engelsk B

Opfylder du ikke Engelsk A eller Engelsk B, har du mulighed for at tage en sprogtest. Se hvilken test og score, du skal have for at opnå anerkendelse for Engelsk.

Propædeutiske forløb

Hvis du har gennemført et fuldt propædeutisk forløb i et sprogfag på universitetet, kan du få anerkendelse af faglige kvalifikationer svarende til begyndersprog A/fortsættersprog B. Du skal vedlægge dokumentationen for det beståede propædeutiske forløb i din ansøgning om anerkendelse.