Hurtigstartsbonus – Københavns Universitet

Dispensation til hurtigstartsbonus

Søger du om optagelse senest 2 år efter, du har bestået din adgangsgivende eksamen, vil dit karaktergennemsnit automatisk blive ganget med 1,08 (hurtigstartsbonus). Hvis du har været forhindret i at påbegynde uddannelsen grundet ét af følgende forhold, har du mulighed for at søge om dispensation til hurtigstartsbonus:

 • værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår
 • uddannelse med henblik på udsendelse som led i forsvarets internationale operationer
 • adoption eller barsel
 • længerevarende sygdom
 • pasning af nærtstående (handicappede, alvorligt syge eller døende)
 • træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som Elite – eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Københavns Universitet kan give dig dispensation ved at forlænge den tidsperiode, hvori du kan få hurtigstartsbonus.

Tidsperioden kan forlænges med det antal år, du har været forhindret i at påbegynde uddannelsen. Dog kan tidsperioden maksimalt forlænges med 4 år. Hvis du fx har afsluttet din gymnasiale eksamen i 2011, har du således kun mulighed for at få dispensation til og med optagelsen i 2017.

Ansøgningsskema og dokumentation

Du kan søge om dispensation fra 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på Optagelse.dk. Sammen med din dispensationsansøgning, skal du uploade dokumentation for forholdene, som kan være:

 • bevis for værnepligtstjeneste
 • bevis for udsendelse igennem NATO
 • kopi af vandrejournal eller andet bevis for adoption eller barsel
 • lægeerklæring, sygejournal, udtalelse fra psykolog eller psykiater ved længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • lægeerklæring eller dokumentation ved pasning af nærtstående (handicappede, alvorligt syge eller døende)
 • kontrakt med Team Danmark eller anden organisation ved træning til og deltagelse i Olympiske Lege/Paralympiske Lege.

Husk at markere i din ansøgning på optagelse.dk, at du søger om dispensation fra to-årsreglen for bonus for tidlig studiestart.