Karakterkrav – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Regler og dispensation > Karakterkrav

Hvis du ikke opfylder karakterkravet 6,0

Fra 2018 vil der være karakterkrav på 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på størstedelen af KU’s uddannelser – karakterkravet gælder både i kvote 1 og kvote 2, og hvis du søger indskrivning, genindskrivning eller overflytning på en bacheloruddannelse.

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du søge om dispensation på baggrund af usædvanlige forhold, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. I begge tilfælde skal du benytte dette dispensationsskema, hvor du søger om forhåndsdispensation.

Tilsvarende faglige kvalifikationer

Tilsvarende faglige kvalifikationer kan være eksamener bestået ved andre uddannelsesinstitutioner, hvor du har opnået gode resultater. Du kan fx have gennemført dele af en relevant videregående uddannelse med gode karakterer. Tilsvarende faglige kvalifikationer kan også være opnået gennem gode karakterer ved supplering i de relevante fag.

Dokumentation for tilsvarende faglige kvalifikationer

Sammen med din dispensationsansøgning, skal du uploade uddannelses- og/eller suppleringsbeviser.