Klagevejledning – Københavns Universitet

Hvis du vil klage over universitetets afgørelse

Du har mulighed for at klage over vores afgørelser, hvis du får afslag på optagelse eller hel eller delvis afslag på din dispensationsansøgning.

Du kan klage over retlige forhold. Det vil sige, om vi har behandlet din sag i overensstemmelse med forvaltningsloven og de gældende regler på uddannelsesområdet.

Vi besvarer din klage med en udtalelse, som du får mulighed for at kommentere. Herefter sender vi klagen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som er den øverste klageinstans.

Du kan ikke klage over faglige vurderinger og vores skøn. Dette betyder, at du ikke kan få efterprøvet, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Din frist for at klage er to uger fra den dato, du modtager afgørelsen. Se endvidere bacheloradgangsbekendtgørelsens § 41.

Du kan uploade klagen på Mit KU eller sende den til optagelse@ku.dk.

Inden du klager

Hvis du mener, der er begået en fejl eller sket en misforståelse, er det altid en god idé at kontakte os direkte, så vi kan undersøge sagen, inden den formelle klageprocedure indledes. Find vores kontaktoplysninger her.