Tidligere udmeldt af samme uddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Regler og dispensation > Tidligere udmeldt af s...

Tidligere udmeldt af samme uddannelse

Hvis du tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, som du selv har udmeldt dig af, skal der minimum gå 5 måneder, inden du kan blive indskrevet på uddannelsen igen. Det betyder, at du skal være udmeldt af uddannelsen senest 1. april, for at du kan starte på uddannelsen igen 1. september samme år.

Hvis universitetet har udmeldt dig af uddannelsen, eller har varslet dig om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny.

Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. 

Bemærk, hvis du har bestået første studieår, kan du ikke søge om optagelse via Optagelse.dk. Du skal derimod søge om indskrivning på fakultetet.

Ansøgningsskema og dokumentation ved dispensation

Du kan søge om dispensation fra 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på Optagelse.dk. Det er ikke muligt at søge om forhåndsdispensation.

Når du skal søge om dispensation, fordi du tidligere er blevet udmeldt af uddannelsen, anbefaler vi, at du søger så tidligt som muligt. Uploader du en komplet dispensationsansøgning senest 15. marts, vil du få svar senest 15. juni. Modtager vi først din dispensationsansøgning efter 15. marts, eller har vi brug for at yderligere oplysninger fra dig, vil du senest få svar 28. juli.

Sammen med din dispensationsansøgning, skal du uploade dokumentation for de forhold, du nævner i din dispensationsansøgning. Du skal dokumentere, at der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som gjorde, at du ikke var i stand til at gennemføre uddannelsen i første omgang, og at forholdene ikke længere påvirker din evne til at gennemføre uddannelsen. Vi anbefaler også, at du dokumenterer din nuværende studieegnethed.

Dokumentationen vil typisk være:

  • Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Er forholdene stadig gældende skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden

  • Sygejournal ved længerevarende sygdom 

  • Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdende påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Er forholdene stadig gældende skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden.

  • Eksamensbeviser for eventuelle fag, kurser eller uddannelser du har bestået før og efter du blev udmeldt af uddannelsen.

Bemærk, at en ansøgning om dispensation ofte kræver meget dokumentation, da forholdene indgår i vurderingen, ligesom din situation før og efter udmeldelsen gør det.