Overskridelse af tidsfrister – Københavns Universitet

Hvis du har overskredet tidsfristerne

Vi tager fristerne alvorligt, og det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning eller bilag efter fristen. Dette gælder for følgende frister:

  • ansøgningsfristerne d. 15. marts og d. 5. juli
  • svarfristen på tilbuddet om en studieplads
  • frister for indsendelse eller upload af bilag
  • frister for indsendelse eller upload af suppleringsbeviser.

Se desuden gældende tidsfrister. 

Vi kan dispensere ved usædvanlige forhold

Vi har kun mulighed for at dispensere ved usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom. Forholdet skal du dokumentere med en lægeerklæring el. lign.

Følgende er ikke usædvanlige forhold

Disse forhold giver derfor ikke grundlag for dispensation:

  • forsinkelse
  • forglemmelse
  • manglende kendskab til fristerne. 

Bemærk: Du  skal indsende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.