Oftest stilledes spørgsmål om internationale uddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Faq-international

FAQ - oftest stillede spørgsmål (international eksamen)

Hvilken adresse skal jeg sende min følgeskrivelse til?
Du skal sende din underskriftseddel digitalt som scannet kopi til optagelse@ku.dk. Hvis du ikke kan nå, at få adgang til en scanner, kan et foto taget med en mobiltelefon også være tilstrækkelig dokumentation.

HUSK at underskrive underskriftsedlen. Uden underskrift, godtager vi ikke din ansøgning.

VIGTIGT er det også, at samtlige oplysninger samt navn og fødselsdato fremgår tydelig af den dokumentation, du fremsender.

Hvordan sender jeg underskriftsedlen, når jeg ikke har en scanner?
Hvis du ikke kan nå, at få adgang til en scanner, kan du tage et foto taget med en mobiltelefon og sende det som dokumentation. Det er VIGTIGT, at samtlige oplysninger samt dit navn og din fødselsdato fremgår tydelig af den dokumentation, du uploader på Optagelse.dk.;
Du skal kun sende en underskriftseddel, hvis du søger uden NemID.

Hvordan skal jeg omregne mit gennemsnit?
Du kan sandsynligvis omregne dit karaktergennemsnit ved hjælp af Eksamenshåndbogenufm.dk. Du skal vælge dit land i drop-down menuen, hvorefter du kan gå ind under fanen ’karakterer’ og se, om der findes et omregneligt gennemsnit. Hvis der ikke findes en omregningstabel, er du nødt til at afvente universitetets sagsbehandling, der løber i perioden 15. marts til 15. juni. Du får svar senest 15. juni.
Gennemsnittet af din adgangsgivende eksamen er et af de 7 vurderingskriterier i kvote 2, så derfor indgår det i den samlede vurdering af dig som kvote 2-ansøger. Dit gennemsnit har dog mindre betydning jo ældre din eksamen er, og jo mere konkurrence, der er om kvote-2 pladserne på den uddannelse, du søger optagelse på.
Hvordan skal jeg omregne mine fagniveauer?
Du kan i mange tilfælde se, hvordan dine fagniveauer ’oversættes’ til danske niveauer i Eksamenshåndbogen på ufm.dk. Du skal vælge dit land i drop-down menuen. Herefter vælger du fanen ’fagniveauer’ og ser om der er en oversættelse af de fagniveauer, du har på dit eksamensbevis. Hvis ikke der er oversættelse eller omregning, er du nødt til at afvente universitetets sagsbehandling, der løber i perioden 15. marts til 15. juni. Du vil senest få svar 15. juni.
Søger jeg i kvote 1 eller 2, når jeg søger 15. marts?
Med en udenlandsk eksamen er ansøgningsfristen 15. marts uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Grunden er, at det kræver længere sagsbehandlingstid at omregne og vurdere en udenlandsk eksamen.

Hvis du har en eksamen fra et nordisk land eller et EU/EØS land bliver du vurderet i kvote 1, fordi vi kan omregne gennemsnittet af din adgangsgivende eksamen. Du vil også blive vurderet i kvote 2, hvis du medsender en motiveret ansøgning, et CV og dokumentation for alle aktiviteter. 
Kan jeg både søge i kvote 1 og kvote 2, når jeg har en udenlandsk eksamen?
Hvis du har en eksamen fra et nordisk land eller et EU/EØS land kan du søge både i kvote 1 og kvote 2, fordi vi kan omregne gennemsnittet af din adgangsgivende eksamen. Andre ansøgere med udenlandske eksamener skal søge via kvote 2. Når du søger optagelse til kvote 2-fristen, vil du også blive vurderet i kvote 1, hvis det er muligt at omregne dit gennemsnit.
Kan I se, om jeg opfylder adgangskravene, inden jeg søger om optagelse?
Det kan vi i nogle tilfælde. Du har mulighed for at søge om en foreløbig vurdering af dine udenlandske uddannelsesbaggrund fra 1. september til 12. december.

Hvornår får jeg svar på, om jeg opfylder adgangskravene?
Vi bestræber os på at give dig svar hurtigst muligt og senest 15. juni, sådan at du kan nå at tilmelde dig supplering inden ansøgningsfristen til suppleringskurser. Hvis du ikke når at supplere de fag du mangler inden studiestart, får du afslag på din ansøgning om optagelse.