Kvote 2 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Kvote 2

Kvote 2 - frist 15. marts kl. 12

Kvote 2 er for dig, der opfylder alle adgangskrav til uddannelsen, men er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. Derudover skal du have faglige kvalifikationer og erfaringer, der er relevante for uddannelsen (se de 7 vurderingskriterier). 

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen kan du søge i kvote 2 med dispensation.

INFOGRAFIK: Få overblik over kvote 2 på få sekunder

Søg optagelse i kvote 2 

For at søge optagelse i kvote 2 skal du opfylde følgende krav til ansøgningen:


Mangler du fag for at opfylde adgangskravene, kan du tage et suppleringskursus.

Du bliver også vurderet i kvote 1, når du søger i kvote 2. Det sker automatisk, så du skal altså kun søge én gang og inden 15. marts kl. 12, hvis du vil søge i begge kvoter.

LÆS:  Sådan søger du om optagelse.
INFOGRAFIK:  Få overblik over kvote 2 på få sekunder.

7 vurderingskriterier i kvote 2

Vi foretager en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og dit studiepotentiale på baggrund af din motiverede ansøgning, dit cvog din dokumentation. Vurderingen sker ud fra 7 vurderingskriterier.

På  tandplejer og veterinærmedicin gælder der særlige regler. Se under uddannelsen, hvordan du søger i kvote 2.

  • Motivation og studiepotentiale.  I din motiverede ansøgning skal din faglige motivation og dit studiepotentiale i forhold til uddannelsen fremgå tydeligt.

  • Relevant erhvervsarbejde. Vi lægger vægt på, at du har relevant erhvervsarbejde. Fremhæv derfor, hvad der er relevant ved det pågældende arbejde. Værnepligt og barsel regnes også for relevant erhvervsarbejde. Du dokumenterer erhvervsarbejde ved at udfylde en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk eller KU's aktivitetserklæring. (optagelse.dk har også en engelsk arbejdsgivererklæring.)

  • Relevant uddannelse. Vi lægger vægt på relevant uddannelseserfaring, som du dokumenterer med eksamensbevis eller karakterblad.

  • Udlandsophold. Vi lægger vægt på relevant studie- eller erhvervserfaring (lønnet/ulønnet) i udlandet i en længerevarende periode. Vi vurderer selve aktiviteten i udlandet, ikke opholdet i sig selv. Dokumentationen kan fx være kursusbevis, en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk eller KU's aktivitetserklæring. (optagelse.dk har også en engelsk arbejdsgivererklæring.)

  • Anden relevant erfaring. Vi lægger vægt på andre relevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til uddannelsen. Vi vægter erfaringerne på baggrund af dokumentation, og hvordan du beskriver dine kompetencer i din motiverede ansøgning. Dokumentationen kan fx være kursusbevis, højskolebevis eller en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk eller KU's aktivitetserklæring. (optagelse.dk har også en engelsk arbejdsgivererklæring.)

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen. Gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen kan indgå i den samlede vurdering af dine kvalifikationer.

  • Karakterer fra relevante gymnasiefag.  På nogle uddannelser lægger vi særlig vægt på karakterer. Hvis ikke uddannelsen er nævnt på listen over relevante gymnasiefag, vægter vi andre kriterier højere.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke foretager en ny kvote 2 vurdering, hvis du uploader ny dokumentation på relevante aktiviteter efter d. 15. marts.
Se evt. uddybede informationer om dokumentation i kvote 2.

Vurdering af ansøgninger i kvote 2

Vores vurdering og udvælgelse af ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der foregår ved en jobansættelse. Vi læser alle ansøgninger og den vedlagte dokumentation og udvælger de bedst kvalificerede ansøgere med de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

I Uddannelsesservice foretager vi først en helhedsvurdering af din ansøgning og dine erfaringer på baggrund af 7 kvote 2-kriterier. De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering. Vi forelægger cirka 3 gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser på uddannelsen.

Vi giver ikke individuel feedback på din ansøgning, men fra første uge i august kan du se, hvad optagelsesudvalgene lagde vægt på ved sidste års optagelse.