Antal ansøgninger i alt – Københavns Universitet

Antal ansøgninger i alt

Universitetet har i 2012 i alt modtaget 27.538 ansøgninger fra 17.712 ansøgere. 12.609 ansøgere har Københavns Universitet som første prioritet. De tilsvarende tal for 2011 var 27.018 ansøgninger, 16.816 ansøgere og 12.233 første prioriteter

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Ønsker du yderligere oplysninger om ansøgertallene til den enkelte uddannelse kan disse ses ved at klikke på fakultetets navn i tabellen.

Optagelsesområde  2011  2012  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet  8.955  3.208  8.847  3.179  -1,2%  -0,9%
Det Juridiske Fakultet  2.223  1.275  2.441  1.434  9,8%  12,5%
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet  5.306  2.172  5.631  2.296  6,1%  5,7%
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  4.913  2.257  4.941  2.415  0,6%  7,0%
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  5.358  3.183  5.467  3.186  2,0%  0,1%
Det Teologiske Fakultet  263  138  211  100  -19,8%  -27,5%
Tandplejer  345  174  417  200  20,9%  14,9%
I alt  27.018  12.233  27.538  12.609  1,9%  3,1%


<< Tilbage til oversigten