Kvote 2 fordelt på køn – Københavns Universitet

Antal ansøgninger i kvote 2 - fordelt på køn

  Kvinder Mænd Ansøgninger i alt
Det Biovidenskabelige Fakultet 793 246 1039
Det Farmaceutiske Fakultet 126 42 168
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1496 647 2143
Det Naturvidenskabelige Fakultet 584 720 1304
Det Humanistiske Fakultet 2117 1467 3584
Det Juridiske Fakultet 546 390 936
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1528 729 2257
Det Teologiske Fakultet 36 36 72
Tandplejer 193 34 227
I alt 7419 4311 11730


<< Tilbage til oversigten