Kvote 2 i alt – Københavns Universitet

Antal ansøgninger i kvote 2

Universitetet modtog ved ansøgningsfristen den 15. marts 2012 11.730 ansøgninger. 5.861 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Ønsker du yderligere oplysninger om ansøgertallene til den enkelte uddannelse kan disse ses ved at klikke på fakultetets navn i tabellen.

Optagelsesområde 2011  2012  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Det Biovidenskabelige Fakultet 922 541 1039 681 12,7% 25,9%
Det Farmaceutiske Fakultet 198 69 168 70 -15,2% 1,4%
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2178 1354 2143 1280 -1,6% -5,5%
Det Naturvidenskabelige Fakultet 1237 486 1304 542 5,4% 11,5%
Det Humanistiske Fakultet 3542 1280 3584 1362 1,2% 6,4%
Det Juridiske Fakultet 816 477 936 577 14,7% 21,0%
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2117 1074 2257 1188 6,6% 10,6%
Det Teologiske Fakultet 70 35 72 29 2,9% -17,1%
Tandplejer 195 109 227 132 16,4% 21,1%
I alt 11.275 5.425 11.730 5.861 4,0% 8,0%


<< Tilbage til oversigten