Antal ansøgninger i alt – Københavns Universitet

Antal ansøgninger i alt

Universitetet har i 2013 i alt modtaget 28.540 ansøgninger fra 18.806 ansøgere. 12.785 ansøgere har Københavns Universitet som første prioritet. De tilsvarende tal for 2012 var 27.538 ansøgninger, 17.712 ansøgere og 12.609 første prioriteter.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. Vær endvidere opmærksom på, at en del af stigningen på det Humanistiske Fakultet skyldes fusionen med Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Ønsker du yderligere oplysninger om ansøgertallene til den enkelte uddannelse kan disse ses ved at klikke på fakultetets navn i tabellen.

Optagelsesområde  2012  2013  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet  8.847   3.179  9.480  3.390  7,2%  6,6% 
Det Juridiske Fakultet  2.441   1.434  2.491  1.424  2,0%  -0,7% 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.631   2.296  5.883  2.368  4,5%  3,1% 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  4.941   2.415  4.962  2.384  0,4%  -1,3% 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  5.467   3.186  5.476  3.109  0,2%  -2,4% 
Det Teologiske Fakultet  211   100  248  110  17,5%  10,0% 
I alt  27.538  12.609  28.540  12.785  3,6%  1,4% 


<< Tilbage til oversigten