Spørgsmål og svar (januar) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Hvad bliver adgangskvotienten til den uddannelse, jeg søger?

Vi ved først, hvad kvotienten er få dage før, at vores ansøgere får besked. Først når vi har modtaget alle ansøgninger, og når vi har registreret og sagsbehandlet dem, kan der udregnes en adgangskvotient. Svaret kan du derfor først få fra 28. juli.

Adgangskvotienten afhænger af, hvor mange der søger om optagelse på uddannelsen, hvor høje deres karakterer er og hvor mange studiepladser der er på den enkelte uddannelse. Først når vi får svar fra den koordinerede tilmelding, kender vi adgangskvotienten. 

Adgangskvotienterne ændrer sig ofte kun få decimaler fra år til år, men det er ikke til at forudsige, da det afhænger af antallet af ansøgere til uddannelserne og ansøgernes eksamenskarakterer. Adgangskvotienten fra året før kan give dig en idé om, hvad den bliver ved næste optagelse. Du finder adgangskvotienten under den enkelte uddannelse.

Hvad er forskellen på adgangskvotient og adgangskrav?

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en uddannelsen ved den seneste optagelse.

Adgangskrav er krav til særlige fag på bestemte niveauer, som du skal opfylde for at kunne søge ind på en bestemt uddannelse.

Adgangskrav kan også være krav om at din adgangsgivende eksamen er bestået med et mindstegennemsnit, eller at et særligt fag er bestået med en minimumskarakter. Alle adgangskrav skal opfyldes, uanset om du søger kvote 1 eller kvote 2.

Hvad betyder det, at der kommer et adgangskrav på 6,0 fra 2018?

Det betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være på 6,0 eller derover for, at du kan søge en uddannelse på Københavns Universitet. Karakterkravet gælder, uanset om du søger kvote 1 eller kvote 2.

Jeg har en anden uddannelse, kan jeg søge en ny?

Afhængig af hvilken uddannelse du har med dig, kan den betyde, at du ikke kan søge optagelse på en bacheloruddannelse. Find svar under spørgsmål og svar - begrænsning af dobbeltuddannelse.

Jeg skal søge i kvote 2. Hvad gør jeg frem til næste år?

Det kan du få svar på, ved at se denne film om kvote 2.

Har du flere spørgsmål om kvote 2, efter du har læst om KU's 7 vurderingskriterier, kan du finde svar under de mest stillede spørgsmål om kvote 2.

Jeg har brug for inspiration til at vælge studie. Kan I sætte mig i gang?

Ja. Du kan finde inspiration og hjælp på Dit studievalg, hvor der er film, værktøjer og infografikker, der kan hjælpe dig i gang med at vælge studie.

Du er også altid velkommen til at komme forbi i Fiolstræde 1, tæt på Nørreport i København, og få en snak med en studievejleder, der kan hjælpe dig på vej med dit studievalg. 

Om supplering af fag

Jeg skal supplere – kan jeg forbedre mit gennemsnit?

Svaret er nej. Du har ikke mulighed for at forbedre dit gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Hvad er forskellen på fortsættersprog og begyndersprog?

Fortsættersprog er det fremmedsprog, du havde i grundskolen (dog ikke engelsk), og som du fortsatte med at modtage undervisning i på din gymnasiale uddannelse. Begyndersprog er et fremmedsprog, som du ikke har haft i grundskolen, og derfor kun modtager undervisning i på gymnasialt niveau.

Kan jeg supplere efter ansøgningsfristen?

Ja, det er muligt at supplere efter ansøgningsfristen, men du skal have gennemført og bestået din supplering inden studiestart 1. september. Læs om supplering her.

Hvis du søger ind på medicin med vinterstart, skal du læse informationer om supplering i efteråret på medicin.

Hvornår er et fag bestået?

Du har bestået et fag, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pågældende fag er minimum 2. Alle karakterer i faget behøver ikke være bestået, så længe faget samlet set er bestået. Det regner du ud sådan her:

1. Læg alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis i det pågældende fag sammen.

2. Summen dividerer du nu med antallet af karakterer, du har fået i faget.

3. Hvis resultatet er 2 eller derover, har du bestået faget. Bemærk, du kan ikke runde op.

Eks. på bestået fag:

Årskarakter (mundtlig): 07
Årskarakter (skriftlig): 02
Eksamenskarakter (mundtlig): 00

Summen af samtlige karakterer for faget 7+2+0 = 9
Gennemsnit: 9:3 = 3 (bestået)