Spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Hvornår er der studiestart?

Selve undervisningen starter i første uge i september. Men allerede i august,  er der introforløb, hvor ældre studerende har arrangeret en masse aktiviteter for dig og dine medstuderende i form af enten rustur eller introforløb.

Hvornår der er rustur eller introforløb afhænger af, hvilken uddannelse du starter på. Som ny studerende skal du gå ind på velkommenstuderende.ku.dk og se alle informationerne om studiestart,

Jeg supplerer efter 5. juli, får I automatisk mine eksamensbeviser?

Du skal selv sørge for, at vi får dine beviser, når du har bestået dine eksamener. Hvis du supplerer efter 5. juli (og har markeret det i din ansøgning), skal du uploade og tilknytte din ansøgning på Mit KU senest 1. september kl. 12.

Hvornår er et fag bestået?

Du har bestået et fag, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pågældende fag er minimum 2. Alle karakterer i faget behøver ikke være bestået, så længe faget samlet set er bestået. Det regner du ud sådan her:

1. Læg alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis i det pågældende fag sammen.

2. Summen dividerer du nu med antallet af karakterer, du har fået i faget.

3. Hvis resultatet er 2 eller derover, har du bestået faget. Bemærk, du kan ikke runde op.

Eks. på bestået fag:

Årskarakter (mundtlig): 07
Årskarakter (skriftlig): 02
Eksamenskarakter (mundtlig): 00

Summen af samtlige karakterer for faget 7+2+0 = 9
Gennemsnit: 9:3 = 3 (bestået)

 

Hvad betyder det, at der kommer et karakterkrav på 6,0 fra 2018?

Det betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være på 6,0 eller derover, for at du kan søge en uddannelse på Københavns Universitet. Karakterkravet gælder, uanset om du søger kvote 1 eller kvote 2.

Om standby

Hvornår får jeg svar på, om jeg får en studieplads i år eller til næste år?

Bliver du optaget på en standbyplads 28. juli, står du på venteliste og kan frem til 16. august få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september. Efter 16. august, hvis du ikke er blevet tilbudt en studieplads, bliver din standbyplads ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen året efter.

Det betyder, at du er sikret en studieplads, såfremt du søger om optagelse på uddannelsen ved næste års optagelse, og stadig opfylder de specifikke adgangskrav gældende for det efterfølgende års optagelse.

BEMÆRK: Der kommer nyt karakterkrav på størstedelen af vores uddannelser i 2018, der betyder at du skal have mindst 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartbonus). 

Hvis du får tildelt en standbyplads i 2017, og den senere bliver ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen i 2018, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde karakterkravet, for at kunne gøre brug af tilsagnet. 

På den enkelte uddannelse, kan du se under Adgangskrav og optagelse, om der er varslet karakterkrav fra optagelsen 2018. Læs om adgangskravet her.

Kan jeg sige nej tak til en studieplads i år og beholde standbypladsen?

Svaret er nej. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver du ikke også tilbudt en standbyplads. En standbyplads tæller for en studieplads, og du bliver kun tilbudt én studieplads. Når du søger standby, kan du opfatte det, som prioriteten efter den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvis jeg får en studieplads gennem standby, må jeg så gemme den til næste år?

Nej, det kan du ikke. Som udgangspunkt kan du kun søge det år, du gerne vil starte på studiet. Det gælder også, hvis du søger en standbyplads og bliver tilbudt en studieplads inden 15. august. Hvis du siger nej tak til studiepladsen, skal du søge igen på lige fod med alle andre året efter.

Om suppleringsfag

Jeg er dumpet mit suppleringsfag – hvad skal jeg gøre?

Du er nødt til at tage faget om og søge om optagelse igen til næste år. Du kan ikke blive optaget på en uddannelse, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Kontakt VUC, for at høre om dine muligheder for at tage faget om.

Skriv til os på optagelse@ku.dk, hvis du ikke har bestået faget. Så undgår du, at vi rykker dig for suppleringsbevis.

Jeg får først mit suppleringsbevis efter 1. september – hvad gør jeg?

Skriv til os på Mit KU inden 1. september, og fortæl at dit bevis er forsinket, og hvornår du forventer at kunne sende det. Så vender vi tilbage til dig med mere information.

Jeg har suppleret - hvordan får I mine eksamensbeviser?

Du skal uploade og tilknytte dine prøvebeviser på Mit KU inden 1. september. Husk at tilknytte dem til den uddannelse, du er blevet tilbudt betinget optagelse på.

Jeg har vinterstart på min uddannelse og skal supplere i efteråret. Må jeg det?

Ja, det må du godt. Du må supplere maks. 2 fag fra 5. juli - 1. februar.
Du skal uploade beviset for din supplering inden 1. februar på Mit KU.
Læs mere om supplering i efteråret.

Om kvote 2- hvis du ikke fik en studieplads

Er min kvote 2-ansøgning blevet forelagt optagelsesudvalget?

Det kan vi fortælle dig, hvis du ringer til os.

Jeg vil søge kvote 2 i 2018, men min snit er under 6,0?

Fra 2018 skal gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være på 6,0 eller derover, for at du kan søge en uddannelse på Københavns Universitet. Karakterkravet gælder, uanset om du søger kvote 1 eller kvote 2, men der er få undtagelser. Du kan læse om karakterkravet her.

Jeg blev ikke optaget i kvote 2. Hvad skal jeg gøre frem til næste år?Der er særligt to ting du kan gøre, hvis du ikke fik en plads i kvote 2.

1. Gør status over dine studieønsker og jobdrømme:
  • Hvad ville du gerne opnå med den uddannelse, du søgte optagelse på? Og kan andre uddannelser føre dig i samme retning? Der er uddannelser, som ligner hinanden, og der er uddannelser, som fører til de samme job. Når du søger bredere, vil du øge dine chancer for optagelse uden at du behøver at opgive dine ønsker til uddannelse og karriere
2. Lav en plan for, hvordan du kvalificerer dig frem til næste års optagelse:
  • Læs vores information om, hvad vi særligt vægtede i kvote 2 på din uddannelse i år og sammenlign med dit CV: Er der aktiviteter, som du savner på dit CV, og som du kan beskæftige dig med løbet af det næste år? Og hvordan kan du bedst styrke din samlede profil?

  • Ring til Vejledning & Optagelse og hør, om du blev forelagt optagelsesudvalget. Hvis du gjorde, nåede du meget langt.
Husk i øvrigt at tjekke uddannelser med ledige pladser på KU eller i hele landet. På Københavns Universitet er fristen for at søge en ledig plads 8. august kl. 12.00.