Spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Hvad bliver adgangskvotienten i år?

Vi ved først, hvad kvotienten er få dage før, at vores ansøgere får besked. Først når vi har modtaget alle ansøgninger, registreret og sagsbehandlet dem, kan der udregnes en adgangskvotient.

I perioden 5. juli-28. juli registrerer vi de ca. 30.000 ansøgere og lave lister til Den Koordinerede Tilmelding, som sørger for den endelige tildeling af studiepladser.

Adgangskvotienten afhænger af, hvor mange der søger om optagelse på uddannelsen, hvor høje deres karakterer er og hvor mange studiepladser der er på den enkelte uddannelse. Først når vi får svar fra den koordinerede tilmelding, ved vi, hvad adgangskvotienten er i år. 

Jeg supplerer efter 5. juli, får I automatisk mine eksamensbeviser?

Du skal selv sørge for, at vi får dine beviser, når du har bestået dine eksamener. Hvis du supplerer efter 5. juli (og har markeret det i din ansøgning), skal du uploade og tilknytte din ansøgning på Mit KU senest 1. september kl. 12.

Hvornår er et fag bestået?

Du har bestået et fag, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pågældende fag er minimum 2. Alle karakterer i faget behøver ikke være bestået, så længe faget samlet set er bestået. Det regner du ud sådan her:

1. Læg alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis i det pågældende fag sammen.

2. Summen dividerer du nu med antallet af karakterer, du har fået i faget.

3. Hvis resultatet er 2 eller derover, har du bestået faget. Bemærk, du kan ikke runde op.

Eks. på bestået fag:

Årskarakter (mundtlig): 07
Årskarakter (skriftlig): 02
Eksamenskarakter (mundtlig): 00

Summen af samtlige karakterer for faget 7+2+0 = 9
Gennemsnit: 9:3 = 3 (bestået)

 

Får jeg en kvittering fra jer, når I har modtaget min ansøgning?

Ja, når universitetet har hentet din ansøgning fra Optagelse.dk får du tilsendt et kvitteringsbrev med login-oplysninger til ’Mit KU - følg din ansøgning'. Det er den portal, hvor Københavns Universitet sender beskeder og breve til dig, og hvor du kan følge med i din ansøgning. 

Du kan også se på Optagelse.dk om universitetet har hentet din ansøgning. Det har vi, når den lille kuvert ved siden af din ansøgning er åben. Der kan godt gå op til et par døgn fra universitetet har hentet din ansøgning, til du har modtaget kvitteringsbrevet.

Hvad betyder det, at der kommer et adgangskrav på 6,0 fra 2018?

Det betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være på 6,0 eller derover, for at du kan søge en uddannelse på Københavns Universitet. Karakterkravet gælder, uanset om du søger kvote 1 eller kvote 2.

Om standby

Hvornår får jeg svar på, om jeg får en studieplads i år eller til næste år?

Bliver du optaget på en standbyplads 28. juli, står du på venteliste og kan frem til 16. august få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september. Efter 16. august, hvis du ikke er blevet tilbudt en studieplads, bliver din standbyplads ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen året efter.

Det betyder, at du er sikret en studieplads, såfremt du søger om optagelse på uddannelsen ved næste års optagelse, og stadig opfylder de specifikke adgangskrav gældende for det efterfølgende års optagelse.

BEMÆRK: Der kommer nyt karakterkrav på størstedelen af vores uddannelser i 2018, der betyder at du skal have mindst 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartbonus). 

Hvis du får tildelt en standbyplads i 2017, og den senere bliver ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen i 2018, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde karakterkravet, for at kunne gøre brug af tilsagnet. 

På den enkelte uddannelse, kan du se under Adgangskrav og optagelse, om der er varslet karakterkrav fra optagelsen 2018.

Kan jeg sige nej tak til en studieplads i år og beholde standbypladsen?

Svaret er nej. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver du ikke også tilbudt en standbyplads. En standbyplads tæller for en studieplads, og du bliver kun tilbudt én studieplads. Når du søger standby, kan du opfatte det, som prioriteten efter den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvis jeg får en studieplads gennem standby, må jeg så gemme den til næste år?

Nej, det kan du ikke. Som udgangspunkt kan du kun søge det år, du gerne vil starte på studiet. Det gælder også, hvis du søger en standbyplads og bliver tilbudt en studieplads inden 15. august. Hvis du siger nej tak til studiepladsen, skal du søge igen på lige fod med alle andre året efter.

Om suppleringsfag

Jeg er dumpet mit suppleringsfag – hvad skal jeg gøre?

Du er nødt til at tage faget om og søge om optagelse igen til næste år. Du kan ikke blive optaget på en uddannelse, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Kontakt VUC, for at høre om dine muligheder for at tage faget om.

Skriv til os på optagelse@ku.dk, hvis du ikke har bestået faget. Så undgår du, at vi rykker dig for suppleringsbevis.

Jeg får først mit suppleringsbevis efter 1.september – hvad gør jeg?

Skriv til os på Mit KU inden 1. september, og fortæl at dit bevis er forsinket, og hvornår du forventer at kunne sende det. Så vender vi tilbage til dig med mere information.

Jeg har suppleret - hvordan får I mine eksamensbeviser?

Du skal uploade og tilknytte dine prøvebeviser på Mit KU inden 1. september. Husk at tilknytte dem til den uddannelse, du er blevet tilbudt betinget optagelse på.

Jeg har vinterstart på min uddannelse og skal supplere i efteråret. Må jeg det?

Ja, det må du godt. Du må supplere maks. 2 fag fra 5. juli - 1. februar.
Du skal uploade beviset for din supplering inden 1. februar på Mit KU.
Læs mere om supplering i efteråret.