Standby – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Standby

Standby og tilsagn

For at undgå tomme studiepladser ved studiestart har Københavns Universitet en venteliste med ansøgere, der 28. juli er blevet optaget på en standbyplads.

Du kan søge om en standbyplads i din ansøgning, når du søger om optagelse. Standbypladserne går til ansøgere i kvote 1, som har et eksamensgennemsnit lige under årets adgangskvotient (således var adgangskvotienten på antropologi 2015 11,0, mens standbykvotienten var 10,6).

Som kvote 2-ansøger kan du derfor også overveje at søge om standby, hvis dit karaktergennemsnit er i nærheden af sidste års adgangskvotient på de uddannelser, du søger om optagelse på.

INFOGRAFIK: Test dig selv - skal du søge en standbyplads?

Hvordan søger du om en standbyplads?

Når du søger om optagelse, har du samtidig mulighed for at søge om en standbyplads ved at sætte flueben i feltet ”Standby” i din ansøgning på optagelse.dk. Ansøgningsfristen for at søge om en standbyplads er 5. juli kl. 12. Har du ikke sat flueben i feltet ”Standby” i din ansøgning, har du ikke mulighed for at komme på ventelisten.

Overvej, om du er villig til at vente et år

Før du markerer i din ansøgning, at du ønsker at søge om en standbyplads, skal du overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på uddannelsen. Du modtager nemlig kun ét tilbud om studieplads 28. juli. Det betyder, at hvis du bliver optaget på en standbyplads, kommer du ikke i betragtning til en lavere prioriteret uddannelse, selvom du der opfylder betingelserne for at blive optaget. Hvis det vigtigste for dig er at begynde på en uddannelse allerede i år, anbefaler vi derfor, at du undlader at sætte kryds i standby, og så i stedet tænker i alternative uddannelsesønsker, der kan føre dig i samme retning.

Studieplads i år eller til næste år?

Bliver du optaget på en standbyplads 28. juli, står du på venteliste og kan frem til midten af august få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i standbyperioden (til og med midten af august), bliver din standbyplads ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen året efter. Det betyder, at du er sikret en studieplads, såfremt du søger om optagelse på uddannelsen ved næste års optagelse samt opfylder adgangskravene (herunder karakterkrav) gældende for det efterfølgende års optagelse.

Du skal opfylde karakterkravet, hvis du får tilsagn i 2018

Der kommer nyt karakterkrav på størstedelen af vores uddannelser i 2018, der betyder at du skal have 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartbonus).

Hvis du får tildelt en standbyplads i 2017, og den senere bliver ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen i 2018, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde karakterkravet, for at kunne gøre brug af tilsagnet. 

På den enkelte uddannelse, kan du se under Adgangskrav og optagelse, om der er varslet karakterkrav fra optagelsen 2018.

Hvis du takker nej til standbypladsen

Bliver du tilbudt en studieplads i standbyperioden og takker nej til pladsen, mister du din studieplads, og du får ikke ændret din standbyplads til et tilsagn.

Fik du tilsagn?

Har du fået tilsagn om en studieplads på en uddannelse i forbindelse med sidste års optagelse, skal du stadig søge om optagelse senest 5. juli kl. 12.00. Når du søger om optagelse på optagelse.dk, skal du uploade dit tilsagnsbrev. Du skal være opmærksom på, om de specifikke adgangskrav eventuelt har ændret sig i mellemtiden, og om det derfor er nødvendigt at supplere til de påkrævede niveauer, for at du kan gøre brug af dit tilsagn.

Du kan på den enkelte uddannelse under 'Adgangskrav og optagelse' se, om der er varslet karakterkrav fra optagelsen 2018. I så fald skal dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen være minimum 6,0, for at du kan benytte dig af dit tilsagn om optagelse.

Du kan stadig søge om optagelse på andre uddannelser, selvom du har fået tilsagn. Men da du er garanteret en studieplads med dit tilsagnsbrev, skal dine eventuelt andre uddannelsesønsker være højere prioriteret, da du ellers ikke vil komme i betragtning til en studieplads her.