Internationale eksamener – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Internationale eksamener

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener

Du kan søge om optagelse på Københavns Universitet med en international gymnasial eksamen eller en adgangsgivende gymnasial eksamen fra udlandet.
Vi optager ansøgere i to kvoter - kvote 1 og kvote 2.

Du skal opfylde følgende krav:

-    En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (dansk karakterskala)*
-    De specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)
-    Sprogkravet

*Kravet, om mindst 6,0 i gennemsnit gælder ikke alle uddannelser. Læs mere om karakterkravet 6,0.

Læs mere om kravene nedenfor.
Tjekliste: Se, hvilke dokumenter du skal vedlægge til din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12
Sagsbehandling og omregningen af eksamensresultater tager tid; derfor skal vi have din ansøgning allerede i marts måned. 

Svar på din ansøgning: 28. juli

Adgangsgivende eksamen

Har du en international eksamen, en gymnasial eksamen fra Norden eller et EU/EØS-land, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit karaktergennemsnit til den danske karakterskala. I så fald kan du søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2.

Er din gymnasiale eksamen taget uden for Norden og EU/EØS-landene, kan du kun søge i kvote 2, da vi ikke kan omregne dit eksamensgennemsnit til den danske karakterskala. Er du i tvivl om, om du også kan søge i kvote 1, kan du finde din eksamen i Eksamenshåndbogen.

Vi omregner din eksamen efter de regler, som du finder i Eksamenshåndbogen, som er lavet af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Her finder du også information om kvoter, fagniveauer og karakteromregning. 

Find guide og vejledning, der passer til den eksamen, du har:

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det er krav om bestemte fagniveauer, og på nogle uddannelser er der karakterkrav i udvalgte fag eller krav til karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. Adgangskravene finder du under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende og opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Sprogkravet

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau.
Se her, hvordan du opfylder sprogkravet.

Krav om yderligere fremmedsprog

På nogle af vores uddannelser er der krav om 'yderligere fremmedsprog’. Dvs. et sprog ud over Dansk A og Engelsk B. Hvis du har fået undervisning i dit modersmål på højt niveau (med undtagelse af dansk, engelsk, svensk og norsk), kan det som udgangspunkt erstatte kravet om ’yderligere fremmedsprog’.

Kun én ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12

Du søger både kvote 1 og kvote 2, når du søger 15. marts, hvis din gymnasiale eksamen er adgangsgivende i begge kvoter. Bemærk de særlige regler for kvote 2, som du skal sætte dig grundigt ind i.

Husk at holde dig orienteret om vigtige datoer og tidsfrister for optagelsen. 
Se tjeklisten for ansøgninger her.