Ansøgere med finsk eksamen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Internationale eksamener > Ansøgere med finsk eks...

Ansøgere med finsk eksamen

Som ansøger med en finsk eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen. For at komme i betragtning, skal du opfylde disse krav:

•    Adgangsgivende eksamen
•    Specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)
•    Sprogkravet

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Læs om ansøgning uden dansk CPR-nummer.

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For finske ansøgere vil det sige, at du skal have et eksamensbevis: Ylioppilastutkintotodistus /studentexamensbetyg og et afgangsbevis: Lukion päättötodistustus /avgångsbetyg från gymnasiet eller tilsvarende. Begge dele skal uploades sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Har du en eksamen fra Finland, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og det betyder, at du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: kvote 1 og kvote 2. Når du søger optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang.

Du kan se, hvad dit finske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Se tjeklisten over dokumenter, du skal sende med din ansøgning.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer, karakterkrav i udvalgte fag eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Under hver uddannelse kan du se de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du kan sammenligne dine finske fagniveauer med de danske i tabellen nedenfor.

LÆS OGSÅ OM: Engelsk A og Engelsk B

Omregningstabel - fag og niveauer

I denne omregningstabel over fagniveauer (pdf), kan du sammenligne dine finske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på.

Bemærk: Omregningstabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Supplering af fag og niveauer

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark og Finland, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på Optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en finsk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med modersmålet på højeste niveau, dvs. finsk eller svensk 6-8 kurser / Svensk A1 Lärokurs.

Hvis du ikke har haft svensk i gymnasiet, skal du opfylde danskkvalifikationskravet. Du kan læse mere om sprogkravet her.

Hvis du har haft svensk i gymnasiet, kræver vi ingen danskprøve, da svensk træder i stedet for dansk. Til gengæld erstatter svensk ikke kravet om 'yderligere fremmedsprog', som der er krav om på alle humanistiske uddannelser. Du skal derfor både have finsk eller svensk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Bemærk: Hvis du både har finsk og mindst 6 kurser i svensk, opfylder du kravet om et ekstra fremmedsprog.