Vejledning for IB´ere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Internationale eksamener > International Baccalau...

Ansøgere med IB-eksamen

Som ansøger med en IB-eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen. For at komme i betragtning til en studieplads skal du: 

  • have en adgangsgivende eksamen
  • opfylde de specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)

Universitetet vurderer om udenlandske og internationale eksaminer er adgangsgivende, samt foretager omregningen af karakterer og fagniveauer til det danske system jf. Styrelsen for Videregående Uddannelsers retningslinjer i Eksamenshåndbogen.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Se andre vigtige frister, her.

Adgangsgivende eksamen

For at være berettiget til at søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Et IB Diploma med min. 24 point er adgangsgivende til ansøgning om optagelse i både kvote 1 og kvote 2. Bemærk, 

IB Certificate er ikke adgangsgivende til en uddannelse ved Københavns Universitet.

I Eksamenshåndbogen finder du en omregningsskala, hvor du kan se, hvad dine IB-point svarer til på den danske skala. Vær opmærksom på, at omregningsskalaerne revideres løbende.

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du give Københavns Universitet tilladelse til at hente dit IB Diploma. Tilladelsen skal du give hos din IB-koordinator. 

Danskkvalifikationer (dansk A)

Ansøgere med en IB-eksamen er omfattet af kravet om danskkvalifikationer. Du skal således have haft dansk som et A1- eller A Litterature-fag på higher level (HL), have taget Studieprøven i dansk eller et suppleringskursus i Dansk A.
Har du haft dansk på standard level (SL) eller Danish B HL, kan du opfylde kravet om Dansk A, hvis du desuden har bestået Engelsk eller Modersmål på A-niveau. Se kombinationerne i nedenstående fagniveauskema.

Er du opvokset i et dansktalende hjem og har du aflagt folkeskolens afgangsprøve i dansk, men gået på gymnasiet i udlandet, kan du også søge om anerkendelse af tilsvarende fagniveau for at opfylde kravet om danskkvalifikationer. Det kræver at din skolegang kan dokumenteres ved prøvebevis eller lignende.

Specifikke adgangskrav

Alle vores uddannelser har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer. Derudover kan der være karakterkrav i udvalgte fag eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Under hver bacheloruddannelse kan du se, om du opfylder de specifikke adgangskrav ved at overføre dine niveauer til nedenstående omregningstabel (jf. Eksamenshåndbogen)

Bemærk: Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år i starten marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Danske niveauer IB niveauer

Matematik A

Mathematics HL

Matematik B

Mathematics SL tidligere kaldet Mathematical Methods SL
Fysik B Physics SL
Kemi B Chemistry SL
Dansk A

Danish A1 HL 
Danish A Litterature HL 

Følgende godkendes også som Dansk A, hvis du også har niveau svarende til Engelsk A eller modersmål A:
 

Danish A1 SL
Danish A Litterature SL
Danish A2 HL/SL
Danish B HL 

Historie B History SL
Historie A History HL
Engelsk B English B SL
Engelsk A

English B HL

English A1 SL/HL
English A2 SL/HL

English A Litterature SL/HL
English A Language and Litterature SL/HL

 

Supplering til rette fagniveau

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark eller i udlandet, men vær opmærksom på at du supplerer til rette fagniveau. Er du er i gang med at supplere skal du oplyse i din ansøgning på Optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Hurtigstartbonus

Hurtigstartbonus for tidlig studiestart gives til ansøgere med IB Diploma efter samme regler som for danske ansøgere og er den eneste gældende bonusregel.