Vejledning for IB´ere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Internationale eksamener > International Baccalau...

Ansøgere med internationale eksamener (fx IB, EB, DIAP)

Som ansøger med en International eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen.

For at søge om optagelse på Københavns Universitet skal du opfylde følgende krav:

  • Adgangsgivende eksamen
  • De specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)
  • Sprogkravet

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelses Eksamenshåndbog.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Adgangsgivende eksamen

Der findes en række internationale eksamener du kan søge om optagelse med, fx Europæisk Baccalaureate (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB), Dansk-fransk Baccalauréat (DFB) og Dansk-tysk studentereksamen (DIAP). 

Her beskriver vi reglerne for International Baccalaureate (IB). Du kan læse mere om de andre internationale eksamener i Eksamenshåndbogen.

Har du en international eksamen, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: Kvote 1 og kvote 2. Har du søgt om optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang.

For at kunne søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Dvs. at du skal have et IB Diploma (The Diploma of the International Baccalaureate) med min. 24 point.

Bemærk: Et IB Certificate (Diploma Programme (DP) Results) er ikke adgangsgivende til en uddannelse ved Københavns Universitet.

Beståkrav og karakterskala

Du finder mere information om beståkrav (og failing conditions) i Eksamenshåndbogen. Der er også en omregningsskala, hvor du kan se, hvad dine IB-point svarer til på den danske karakterskala.

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du give Københavns Universitet tilladelse til at hente dit IB Diploma i en online database. Du giver tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj.
Vores institutionskode er: 002600 - The University of Copenhagen.

Bonus: Vi ganger dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer, karakterkrav i udvalgte fag eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Du finder de specifikke adgangskrav under hver uddannelse. I skemaet nedenfor, kan du se, om du opfylder de danske gymnasiale fagniveauer.

Omregningstabel - fag og niveauer

Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen (jf. Eksamenshåndbogen).

Danske niveauer IB niveauer

Matematik A

Mathematics HL

Matematik B

Mathematics SL tidligere kaldet Mathematical Methods SL
Fysik A Physics HL
Fysik B Physics SL
Kemi A Chemistry HL
Kemi B Chemistry SL
Dansk A

Danish A1 HL 
Danish A Litterature HL 

Følgende godkendes også som danskkvalifikationer, hvis du også har niveau svarende til Engelsk A eller modersmål A:
 

Danish A1 SL
Danish A Litterature SL
Danish A2 HL/SL
Danish B HL 

Historie A History HL
Historie B History SL
Engelsk A English A1 SL/HL
English A2 SL/HL
English B HL
English A Literature SL/HL
English A Language and Literature SL/HL

Engelsk B

English B SL
Hvis undervisningssproget under IB er engelsk


Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark og udlandet, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Bemærk: Det er i øjeblikket ikke er muligt at opfylde kravet om Samfundsfag B igennem fagene på en IB-uddannelse. Hvis du søger om optagelse på uddannelser, som kræver Historie B eller Samfundsfag B, skal du derfor have Historie SL eller HL eller tage et suppleringskursus i Historie B eller Samfundsfag B. 

Du kan ikke få anerkendelse for Samfundsfag B, hvis du for eksempel har haft Anthropology, Business and Management, Economics eller Psychology SL eller HL.
Hvis du har haft Global Politics SL eller HL, skal du kontakte os på optagelse@ku.dk.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Derudover skal du opfylde kravet om danskkvalifikationer. Det betyder, at du skal beherske dansk på et niveau, hvor du kan følge med i undervisningen på universitet. Det gælder både skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Ansøgere med en IB-eksamen kan opfylde kravet om danskkvalifikationer ved at have haft dansk som et A1- eller A Litterature-fag på higher level (HL). Har du haft dansk på standard level (SL) eller Danish B HL, kan du opfylde kravet om danskkvalifikationer, hvis du desuden har bestået engelsk eller modersmål på A-niveau. Se kombinationerne i ovenstående skema over fagniveauer.

Hvis du ikke har haft dansk på din IB: Læs mere om, hvordan du opfylder sprogkravet.