Ansøgere med islandsk eksamen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Internationale eksamener > Ansøgere med islandsk ...

Ansøgere med islandsk eksamen

Som ansøger med en islandsk eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen. For at søge om optagelse på Københavns Universitet, skal du opfylde disse krav:

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som du finder i
Eksamenshåndbogen.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Læs om ansøgning uden dansk CPR-nummer.

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For islandske ansøgere vil det sige, at du skal have et 4-årigt Stúdentspróf med mindst 140 einingar / mellem 200 og 240 fein eller tilsvarende.

Bemærk, at kursuskoderne skal fremgå af eksamensbeviset for, at vi kan omregne dit fagniveau til danske A, B, C-niveauer.

Har du en eksamen fra Island, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og det betyder, at du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: kvote 1 og kvote 2. Når du søger optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Du kan se, hvad dit islandske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Se tjeklisten, for hvilke dokumenter du skal vedlægge til din ansøgning.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer, karakterkrav i udvalgte fag eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Under hver uddannelse kan du se de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du kan sammenligne dine islandske fagniveauer med de danske i tabellen nedenfor.

LÆS OGSÅ OM: Engelsk A og Engelsk B

Bemærk: Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen (se Eksamenshåndbogen).

Danske niveauer                                                                                        Islandske niveauer 
Dansk A 15 einingar islandsk eller dansk 
Begyndersprog A 12 einingar
Fortsættersprog B 9 einingar
Historie A 9 einingar
Historie B 6 einingar
Matematik A  Listen er omfattende. Se den her.
Matematik B Listen er omfattende. Se den her.
Engelsk A 18-24 einingar: ENS 103+203+303+403+503+603 (+ evt. 703+803)
Engelsk B 15 einingar: ENS 103+203+303+403+503
Kemi B 12 einingar/KE/EFN 103 + 203 + 303 +313
Fysik B og A 12-15 einingar/NAT 123 + EDL 103 + 203 + 303 eller NAT 123 + EDL 103 + 203 + 303 + 403 


Har du andre moduler end de ovennævnte, foretager Københavns Universitet en individuel vurdering af din ansøgning. Du skal derfor uploade en beskrivelse af det specielle modul via
Optagelse.dk.

Supplering i fag og niveauer

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark og Island, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på Optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en islandsk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med islandsk på højeste niveau, dvs. 15 einingar.

Vi kræver ingen danskprøve, da modersmålet islandsk træder i stedet for dansk. Til gengæld erstatter islandsk ikke kravet om 'yderligere fremmedsprog'. Du skal derfor både have islandsk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Har du mindst 9 einingar i dansk, opfylder du kravet om et ekstra fremmedsprog.

Læs mere om sprogkravet her.