Ansøgere med islandsk eksamen – Københavns Universitet

Ansøgere med islandsk eksamen

Som ansøger med en islandsk eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen. For at søge om optagelse på Københavns Universitet, skal du opfylde disse krav:

*Kravet, om mindst 6,0 i gennemsnit gælder ikke alle uddannelser. Se under uddannelsen.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som du finder i
Eksamenshåndbogen.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Læs om ansøgning uden dansk CPR-nummer.

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For islandske ansøgere vil det sige, at du skal have et 4-årigt Stúdentspróf med mindst 140 einingar / mellem 200 og 240 fein eller tilsvarende.

Bemærk, at kursuskoderne skal fremgå af eksamensbeviset for, at vi kan omregne dit fagniveau til danske A, B, C-niveauer.

Har du en eksamen fra Island, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og det betyder, at du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: kvote 1 og kvote 2. Når du søger optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Du kan se, hvad dit islandske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Se tjeklisten, for hvilke dokumenter du skal vedlægge til din ansøgning.

Karakterkravet 6,0

Gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden
hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit islandske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lige med eller højere end 6,0.

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit adgangsrundlag kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Rent praktisk ser vi på dine karakterer fra din studentereksamen, en eventuel universitetsuddannelse og eventuel supplering.
Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Omregningstabel - fag og niveauer

Du kan sammenligne dine islandske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på:


Bemærk: Omregningstabellerne opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Har du andre moduler end de der står i omregningsskemaerne, foretager Københavns Universitet en individuel vurdering af din ansøgning. Du skal derfor uploade en beskrivelse af det specielle modul via Optagelse.dk.

Supplering i fag og niveauer

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark og Island, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på Optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en islandsk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med islandsk på højeste niveau, dvs. 15 einingar.

Vi kræver ingen danskprøve, da modersmålet islandsk træder i stedet for dansk. Til gengæld erstatter islandsk ikke kravet om 'yderligere fremmedsprog'. Du skal derfor både have islandsk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Har du mindst 9 einingar i dansk, opfylder du kravet om et ekstra fremmedsprog.

Læs mere om sprogkravet her.