Tjekliste – Københavns Universitet

Tjekliste

For ansøgere med internationale og udenlandske eksamener

Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse med en udenlandsk eller international eksamen, skal du uploade følgende dokumentation via Optagelse.dk:

 • Bevis for adgangsgivende eksamen. Dvs. kopier af original eksamensdokumentation: gymnasial uddannelse samt videregående uddannelse, hvis du har studeret efter gymnasiet. Send både diplom og karakteroversigt.

 • Udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en autoriseret oversætter. Officielle eksamensbeviser på engelsk, fransk, tysk, svensk eller norsk behøver ikke oversættelse.
 • Dokumentation for bestået Studieprøve i dansk eller Dansk A

 • Evt. anden dokumentation for, at du opfylder kravet om danskkvalifikationer (fx bevis for at du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk).
  Dine sprogkundskaber skal være dokumenteret ved et prøvebevis.

 • Evt. dokumentation for suppleringskurser taget i Danmark eller i udlandet

 • Evt. dokumentation for timetallet i de fag, der indgår i de specifikke adgangskrav

 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du vedlægge kopi af din opholdstilladelse.

 • Evt. fuldmagt

 • Evt. et brev, hvor du skriver, hvilke uddannelser, du søger i kvote 2 og hvilke uddannelser du evt. søger i kvote 1.


Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du desuden uploade:

 
Se vigtige tidsfrister.