Svensk vejledning – Københavns Universitet

Ansøgere med svensk eksamen

Som ansøger med en svensk eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen. For at komme i betragtning, skal du opfylde disse krav:

*Bemærk kravet, om at du skal have mindst 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen, gælder ikke alle uddannelser. Læs mere om karakterkravet her.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Læs om ansøgning uden dansk CPR-nummer.

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For svenske ansøgere vil det sige en 3-årig gymnasial eksamen eller tilsvarende.

Har du en eksamen fra Sverige, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og det betyder, at du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: kvote 1 og kvote 2. Når du søger optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Har du et Slutbetyg fra Gymnasieskolan / Eksamensbevis fra Högskoleförberedande Examen, giver følgende programmer adgang til at søge i kvote 1 og kvote 2:

  • Naturvetenskapsprogrammet (NA / NV)
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA / SP)
  • Estetiska programmet (ES)
  • Teknikprogrammet (TE)
  • Ekonomiprogrammet (EK)
  • Humanistiska programmet (HU)
  • Programmer, der har betegnelsen "närliggende".


Programmer fra Gymnasieskolan, der ikke er på listen ovenfor, giver kun adgang til at søge i kvote 2.

Bemærk: Slutbetyget skal være påført programbetegnelse, og være udstedt på svensk eller eventuelt engelsk.

Karakterkravet 6,0

Gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit svenske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lig med eller højere end 6,0 på den danske skala. 

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit adgangsgrundlag kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Rent praktisk ser vi på dine karakterer fra din studentereksamen, en eventuel universitetsuddannelse og eventuel supplering. 

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Karaktergennemsnittet fra dit originale slutbetyg

Vi beregner dit karaktergennemsnit ud fra dit originale slutbetyg. Hvis du har forbedret din eksamen eller taget supplerende kurser, som du har tilføjet til dit samlede betygsdokument, regnes det ikke med i karaktergennemsnittet, når du søger optagelse i Danmark.

Du kan dog bruge dit samlede forbedrede betygsdokument til at opfylde de specifikke adgangskrav. Hvis du både har et slutbetyg og et samlet betygsdokument, skal du uploade begge dele sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan se, hvad dit karaktergennemsnit fra dit originale slutbetyg svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Se tjeklisten over dokumenter, du skal sende med din ansøgning.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne nedenfor til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Omregningstabel - fag og niveauer

I denne omregningstabel over fagniveauer (pdf), kan du sammenligne dine svenske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på.

Bemærk: Omregningstabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Supplering af fagniveauer

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark og Sverige, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en svensk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med svensk på højeste niveau, dvs. Svensk 3 eller Kurs B.

Vi kræver ingen danskprøve, da modersmålet svensk træder i stedet for dansk. Til gengæld erstatter svensk ikke kravet om 'yderligere fremmedsprog', som kræves på alle humanistiske uddannelser. Du skal derfor både have svensk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Hvis du ikke har svensk som dit modersmål og har du bestået TISUS-testen, kan den bruges som dokumentation på, at du opfylder sprogkravet om danskkvalifikationer. Du skal desuden dokumentere, at du opfylder kravet om modersmål på højeste niveau.
Du kan læse mere om sprogkravet her.

Karakterkravet – efter Adgangsgivende eksamen og før Karaktergennemsnittet fra dit originale slutbetyg

Karakterkravet betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit svenske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lige med eller højere end 6,0.

 

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit adgangsrundlag kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Rent praktisk ser vi på dine karakterer fra din studentereksamen, en eventuel universitetsuddannelse og eventuel supplering.

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.