Bachelor i audiologopædi – Københavns Universitet


Bachelor i audiologopædi  

Audiologopædi er uddannelsen som høre-, tale- og læsepædagog.

Du lærer at finde årsagerne til forskellige sprogvanskeligheder, og du arbejder med, hvordan de kan mildnes eller overvindes ved undervisning og behandling. Du kan fx fordybe dig i børn og unge, der har svært ved at tale, høre, læse eller skrive, arbejde med voksne, der har sproglige vanskeligheder efter en hjerneskade, eller du kan lave stemmetræning med skuespillere og politikere. Læs mere om uddannelsens faglige profil.

Mød os på: