Tidligere studerende på en uddannelse – Københavns Universitet

Datalogi > Adgangskrav og optagelse > Tidligere studerende p...

Tidligere studerende på en uddannelse

Hvis du tidligere har studeret på en videregående uddannelse, skal du nu finde ud af, om du skal søge om optagelse eller om indskrivning.

Grafisk overblik: Skal du søge om optagelse eller indskrivning?

 • Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse, skal du søge om optagelse.

 • Hvis du bestået hele 1. studieår eller eksamener, der svarer til 1. studieår, skal du søge om indskrivning. Se 3 former for indskrivning nedenfor.

 • Hvis du har en afsluttet bachelor, en professionsbachelor eller en kandidatgrad, har du ikke mulighed for at søge ind på uddannelsen pga. loven om begrænsning af dobbeltuddannelse.

3 former for indskrivning

Du skal finde ud af, hvilken af disse 3 former for indskrivning, der passer med din uddannelsesbaggrund, før du udfylder din ansøgning.

Ansøgningsfrist for indskrivning: 1. april 

Du får svar på din ansøgning senest 15. juni 

 • Genindskrivning 

 • Overflytning til KU

 • Studieskift 

Genindskrivning

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse på Københavns Universitet.

Du kan søge om genindskrivning, hvis: 

 • du tidligere været optaget på samme uddannelse på Københavns Universitet
 • du har bestået 1. studieår (på gældende studieordning)
 • du har en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit - uden hurtigstartsbonus (kravet gælder ikke geografi og geoinformatik, geologi-geoscience og landskabsarkitektur).

Der skal være ledige pladser på uddannelsen, for at du kan blive genindskrevet.
Vær opmærksom på, at du senest skal være udmeldt af uddannelsen 1. april for at kunne søge om indskrivning og starte igen 1. september samme år.

Hvis universitetet har udmeldt dig af uddannelsen, eller du er blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny.

Udfyld denne pdf-blanket og vedhæft den til din ansøgning om indskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at vedhæfte dokumentation med din dispensationsansøgning.

Københavns Universitet kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Når du søger om genindskrivning, søger du om at fortsætte på uddannelsen fra, hvor du var nået til, sidst du var indskrevet. Tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg, vil derfor stadig være gældende, ligesom de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil være det. 

Du bliver altid genindskrevet til den nyeste studieordning. Der kan derfor godt være nogle andre kurser, du vil skulle tage, når du bliver genindskrevet, end dem du manglede, da du stoppede din uddannelse. Ved skift i studieordningen kan du dog lide merittab.

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra tidligere videregående uddannelse på samme niveau.

>> Læs mere hvis du vil søge om genindskrivning

Overflytning

Hvis du er eller har været optaget på samme uddannelse på et andet universitet.

Er du studerende på samme uddannelse ved et andet universitet, og har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår af uddannelsen på Københavns Universitet, kan du søge om overflytning. 

Du kan søge om overflytning, hvis: 

 • du har bestået eller vil bestå fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse
 • du opfylder de specifikke adgangskrav
 • du har en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit - uden hurtigstartsbonus (kravet gælder ikke geografi og geoinformatik, geologi-geoscience og landskabsarkitektur)
 • der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.

Vi foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. Vær opmærksom på, at dit ansøgningsgrundlag kan blive afvist som adgangsgivende, hvis vi vurderer, at det er forældet.

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra tidligere videregående uddannelse på samme niveau.

>> Læs mere hvis du vil søge om overflytning

Studieskift

Hvis du er eller har været optaget på en anden uddannelse, hvor du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse.

Du kan søge om studieskift, hvis du tidligere har studeret på en anden videregående uddannelse, og du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse. 

Du kan søge om studieskift til bacheloruddannelser, hvis: 

 • du har bestået eller består fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse.
 • du opfylder de specifikke adgangskrav
 • du har en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit - uden hurtigstartsbonus (kravet gælder ikke geografi og geoinformatik, geologi-geoscience og landskabsarkitektur).
 • der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.

Vi foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. Vær opmærksom på, at dit ansøgningsgrundlag kan blive afvist som adgangsgivende, hvis vi vurderer, at det er forældet.

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra tidligere videregående uddannelse på samme niveau.

>> Læs mere hvis du vil søge om studieskift