Undervisning og opbygning - Bachelor i datalogi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Datalogi > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Hvad enten du drømmer om at bygge fremtidens søgemaskiner, opfinde iPad’ens afløser, udvikle 3D-spil eller arbejde med de mange andre kreative anvendelsesmuligheder af it, så giver en bachelor i datalogi det bedste fundament for at realisere dine ambitioner. Også fordi uddannelsen udover datalogistudiet giver dig adgangsbillet til de mange nye tværfaglige it-uddannelser på kandidatniveau, som bliver udbudt herhjemme og i udlandet.

Undervisning

Datalogiundervisningen består af forelæsninger, øvelser og rapportopgaver.

Forelæsningerne holdes for store hold med op til 200 studerende, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Ved forelæsningerne gennemgås teorien af en underviser, mens øvelserne bruges til uddybning af dele af teorien, til opgaveregning og diskussion af rapportopgaverne.

Forelæsning på datalogi (se flere billeder fra datalogi nederst på siden)

Rapportopgaverne vil normalt omfatte brug af computere til programmering, indkøring og afprøvning af programmer. Fokus vil dog ligge på elementer som problemanalyse, kravspecifikation og design.

Opbygning

Bacheloruddannelsen i datalogi er en 3-årig uddannelse, hvor du på det første år skal have fem obligatoriske fag fordelt på fire blokke. Hver blok varer i otte uger og afsluttes med eksamen. På det andet år skal du have seks obligatoriske kurser, mens tredje år består primært af valgfrie fag samt det obligatoriske bachelorprojekt.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan den generelle profil på datalogi-uddannelsen er bygget op på bachelordelen.

Generel profil i datalogi:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Programmering og problemløsning Softwareudvikling
Diskret matematik og algoritmer Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi
2. år Computersystemer Udvikling af informationssystemer
Matematisk analyse og statistik i datalogi Modelling and Analysis of Data Implementering af programmeringssprog Algoritmer og datastrukturer
3. år Bachelorprojekt
Programming Language Design Datalogiens videnskabsteori

     Obligatorisk kursus
     Valgfrit kursus

Du har også mulighed for at tage en gymnasierettet specialisering i datalogi. I så fald vil dit forløb se således ud:

Gymnasierettet specialisering i datalogi:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Programmering og problemløsning Softwareudvikling
Diskret matematik og algoritmer Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi
2. år Computersystemer Udvikling af informationssystemer
Matematisk analyse og statistik i datalogi Implementering af programmeringssprog Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
3. år Sidefag Sidefag Bachelorprojekt
Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Sidefag

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser på den gymnasierettede specialisering fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Dine muligheder med datalogi-uddannelsen

Du kan vælge at bruge uddannelsens valgfrie del til at studere i udlandet.

LÆS MERE: Udlandsophold som en del af din datalogi-uddannelse

Datalogi kan med fordel kombineres med et andet fag. Du kan være med i et virksomhedsprojekt eller tage et kursus i innovation, hvis du overvejer at starte en virksomhed op. Mulighederne er mange – du bestemmer.

Allerede på bachelorstudiet kan du vælge fag inden for forskellige områder og arbejde med for eksempel billedanalyse og grafik, algoritmer og programmeringssprog, spiludvikling, menneske-computer-interaktion eller projektledelse.

LÆS MERE: Se alle kurser på Københavns Universitet i Kursuskataloget

Projektarbejde udgør en vigtig del af uddannelsen, så du vil deltage i projektgrupper og få studierelaterede netværk undervejs i forløbet.

En bachelorgrad i datalogi giver adgang til at læse videre på kandidatniveau – og sidenhen eventuelt tage en ph.d.

LÆS MERE: Læs portrætter af et par af Datalogis dygtige Ph.D. studerende