Dobbeltuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Dobbeltuddannelse

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse 

Har du allerede gennemført en videregående uddannelse på samme niveau eller højere? Fx en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidat? Så skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan søge optagelse i 2017 og fremover.

Folketinget har 19. december 2016 vedtaget en lov, der begrænser adgangen til at tage anden uddannelse.

Du kan dog søge optagelse på disse uddannelser, fordi der er særligt arbejdsmarkedsbehov:

 • Datalogi
 • Forsikringsmatematik
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Nanoscience


Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, hvad det betyder for dig, men vi kan ikke besvare alle spørgsmål. Først når Folketinget har de endelige adgangsbekendtgørelser klar, kender vi procedurerne og kan vejlede dig korrekt.

Du kan læse mere om aftalen, der danner grundlag for loven, i Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse fra 10. november.  

Loven medfører ændringer i adgangsbekendtgørelserne til de videregående uddannelser, dvs. reglerne om optagelse bliver ændret. Udkast til de nye adgangsbekendtgørelser er pt. i høring, se evt. Høringsportalen.

FAQ: Find svar på de mest stillede spørgsmål her.

Standby og tilsagn - hvis du har tilsagn om optagelse i 2017

Hvis du ved sommeroptagelsen 2016 fik tildelt standbyplads og efterfølgende fik tilsagn til sommeroptagelsen 2017, kan du bevare dette tilsagn. Uanset om du allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau. 

Mulighed for dispensation

Ansøgere som tidligere har gennemført en videregående heltidsuddannelse finansieret af staten, fx en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidat, har ikke længere mulighed for at blive optaget på en af universitetets bacheloruddannelser.

Du vil dog kunne søge dispensation, hvis:

 1. du kan dokumentere helbredsmæssige årsager, der gør, at du ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.

 2. du har en forældet videregående uddannelse (forældet er defineret som en uddannelsen, der ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet i mindst 5 år, eller hvor den oprindelige uddannelse er ændret væsentligt eller helt borfaldet).

 3. du søger om optagelse på en uddannelse, der fremgår af listen over uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov. På Københavns Universitet vil disse bacheloruddannelser i 2017 og 2018 være:
  • Datalogi
  • Forsikringsmatematik
  • Matematik
  • Matematik-økonomi
  • Nanoscience