Spørgsmål og svar - dobbeltuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Dobbeltuddannelse > Spørgsmål og svar - do...

Spørgsmål og svar - begrænsning af dobbeltuddannelse


Har du allerede gennemført en videregående uddannelse på samme niveau eller højere? Fx en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidat? Så skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan søge optagelse i 2017 og fremover. 

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, hvad det betyder for dig, men vi kan ikke besvare spørgsmål omkring din situation, da loven endnu ikke er skrevet ind i adgangsbekendtgørelserne.

Få ting kan vi dog svare på. Vi håber, det kan hjælpe dig til lidt mere afklaring.

Jeg vil gerne selv betale. Kan jeg gøre det?

Som loven er formuleret, vil du ikke kunne blive optaget på en heltids-bacheloruddannelse. Du vil kunne søge ind på deltagerbetalt efter- og videreuddannelse som fx enkeltfag på Åbent Universitet. Kontakt det relevante fakultet, hvis du har spørgsmål vedr. specifikke uddannelsesprogrammer og kurser.

Jeg har en professionsbacheloruddannelse. Vil jeg så kunne søge en universitetsbacheloruddannelse?

Nej det vil du ikke kunne. Som loven er formuleret, vil en professionsbachelor og en universitetsbachelor være på samme niveau, og derfor omfattet af ændringen.

Jeg har en bacheloruddannelse fra et universitet uden for Danmark. Gælder ændringen også for mig?

Nej, så gælder ændringen ikke for dig. Som loven er formuleret, vil du godt kunne søge om optagelse på en bacheloruddannelse i Danmark med en bacheloruddannelse taget uden for Danmark.

Jeg har en bachelor- eller kandidatuddannelse fra et andet universitet i Danmark. Gælder ændringen også for mig, hvis jeg vil søge en uddannelse på Københavns Universitet?

Nej, du vil ikke længere kunne søge optagelse på en bacheloruddannelse. Der er dog få undtagelser i form af dispensationsmuligheder. Læs mere om mulighederne her.

Jeg har tilsagn om optagelse i 2017, men har også en anden afsluttet videregående uddannelse. Kan jeg stadig bruge mit tilsagn?

Ja, der er lagt op til, at du kan bevare dette tilsagn til optagelse i 2017, hvis du søger inden ansøgningsfristen 5. juli. Kl. 12.

Vil ændringen både gælde for optagelse gennem kvote 1 og kvote 2?

Ja, ændringen vil gælde, uanset om du søger i kvote 1 eller i kvote 2.