Hvor arbejder farmaceuter? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Farmaci > Faglig profil og job > Hvor arbejder farmaceu...

Hvor kan du arbejde som farmaceut?

Nøglemedarbejdere i industrien

Forskning og udvikling

Som færdiguddannet farmaceut vil du være en uundværlig medarbejder i industriens udvikling af nye lægemidler. Det kan fx være lægemidler, som bruges i behandlingen af hudsygdomme, stofskiftesygdomme eller sygdomme i centralnervesystemet. I forskningsafdelingerne finder du frem til nye lægemiddelstoffer eller sætter ressourcerne ind på at forbedre allerede eksisterende lægemidler. Næsten halvdelen af kemikerne i lægemiddelindustriens forskningsafdelinger er farmaceuter.

Produktion

Farmaceuter planlægger og leder arbejdet i produktionsafdelingerne og er ansvarlige for de detaljerede kvalitetssikringssystemer, der anvendes ved lægemiddelfremstilling, og sikrer dermed at de fremstillede lægemidler har høj kvalitet. De beskæftiger sig med hjælpestoffer, emballageudvikling, produktionsprocesser mv.

Afprøvning, registrering og marketing

Som farmaceut kan du stå for kliniske studier af nye lægemidler og kontrollere virkningen ved behandling af sygdomme. Det er typisk farmaceuter, der er projektansvarlige for udarbejdelsen af ansøgninger om myndighedsgodkendelse af nye lægemidler i forhold til gældende lovgivning og regler – og varetager funktioner inden for områderne salg, marketing og information.

Se video med farmaceuten Morten, der arbejder som projektleder i Novo Nordisk.

Andre brancher

Et stort antal farmaceuter arbejder også i industrien uden for biotek- og lægemiddelindustrien. Det kan fx være i en af medicoindustriens mange medlemsvirksomheder, såsom Coloplast eller Novo, som producerer produkter og serviceydelser til sundhedssektoren.

Farmaceuter i det offentlige

Forskning og undervisning

Farmaceuter arbejder som ph.d., postdoc, lektor, seniorforsker, professor m.v. i det offentlige, hvor de beskæftiger sig med forskning og undervisning på de lange videregående uddannelser. Ser man på karrierevejene, vil en ansættelse i en forskningstung privat virksomhed ofte begynde med en ph.d.-uddannelse eller postdocstilling. Farmaceuter deltager på andre uddannelsessteder i uddannelsen af farmakonomer, bioanalytikere og sygeplejersker.

Klinisk farmaci - optimal brug af lægemidler

Et stigende antal farmaceuter er at finde på landets sygehuse – primært på sygehusapotekerne. Her arbejder de med at sikre optimal og rationel brug af lægemidler – klinisk farmaci – og er ansvarlige for apotekets lægemiddelproduktion.

Se video med Maria, der arbejder som klinisk farmaceut på et hospital.

Laboratorier, styrelser og andre områder

Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og offentlige laboratorier, fx de miljøkemiske, nyder godt af farmaceuternes kvalifikationer – som også mange andre styrelser, direktorater og råd gør det.

Lægemiddeleksperter på apoteket

Rådgivning og ledelse

15 % af farmaceuter uddannet inden for de sidste 10 år arbejder på apotek. Her står du som farmaceut for at rådgive og lede. Har du lyst til at være selvstændig og arbejde med ledelse, er apoteksvejen en mulighed - apotekerne i Danmark ejes og ledes af en apoteker, som skal være uddannet farmaceut.

Vejledning og information

Farmaceuten støtter lægerne i valg af lægemidler, informerer patienterne om dosering, virkninger og bivirkninger og har ansvaret for, at recepter ekspederes efter gældende regler.

Undervisning

Farmaceuten følger udviklingen på lægemiddelområdet og har ansvaret for at informere og undervise apotekets øvrige medarbejdere (farmakonomer) og andre personalegrupper inden for sundhedssektoren, fx hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker og læger. Apotekeren har typisk også farmaceutstuderende ansat, som dermed får erfaring i et fagligt relevant studiejob.