Specialisering i fødevarer, sundhed og ernæring – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Fødevarer og ernæring > Specialiseringer i fødevarer og ernæring > Fødevarer, sundhed og ...

Specialisering i fødevarer, sundhed og ernæring

Hvis du vælger specialiseringen i fødevarer, sundhed og ernæring, skal du på andet og tredje år af uddannelsen beskæftige dig med såvel obligatoriske specialiseringskurser som valgfrie kurser om ernæring og sundhed. Uddannelsen består af:

  • Obligatoriske specialiseringskurser og et temakursus
  • Valgfrie kurser
  • Et bachelorprojekt

Specialiseringen i fødevarer, sundhed og ernæring er bygget sådan op:

2. år

Blok 1     Blok 2     Blok 3 Blok 4

Biokemi 1

Fødevarekemi Råvarekvalitet Fødevareviden-skabsteori
Statistisk dataanalyse 1 Menneskets fysiologi Mikrobiologi
3. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Sundhed, ernæring og livskvalitet*   Bachelorprojekt
 Sensory and Consumer Science  

 

* Temakursus

     Valgfrie kurser
     Obligatoriske specialiseringskurser

Obligatoriske specialiseringskurser

Kurserne bygger videre på den grundlæggende viden fra første år. Du lærer, hvordan fødevarernes ernæringsmæssige sammensætning påvirker sundheden, og hvordan dette, sammen med valget af fødevarer, påvirker livskvaliteten.

Kendskabet til den humane ernæring bliver udvidet og kombineret med fysiologi, hvorefter læren om sygdomsudvikling og lægemidler kan forstås. Hvordan fødevarer designes ud fra kendskab til gastronomi og forbrugernes ønsker er også et væsentligt element på fagpakken.

Du lærer blandt andet, hvordan fødevarernes fedtstoffer omdannes i kroppen, og hvordan de påvirker fx udviklingen af hjertesygdomme i både negativ og positiv retning.

Du lærer også, hvordan et måltid kan udvikles, hvor der tages hensyn til både sundheden af måltidet og den gastronomiske kvalitet af måltidet.

Temakursus

Temakurset tager udgangspunkt i sammenhængen mellem menneskers livskvalitet og deres sundhed. Sammenhængen vil blandt andet blive belyst ved at se på biologiske forskelle og levevilkår blandt forskellige sociale grupper.

Du vil få brug for det meste af den viden, du har opnået tidligere på uddannelsen, og alt efter din interesse kan du vægte projektarbejdet i en biologisk retning eller en social/samfundsmæssige retning.

Valgfrie kurser

De valgfrie kurser er din mulighed for at forfølge en faglig interesse og gøre din uddannelse personlig.

Du kan både vælge kurser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på DTU, men du kan også tage kurser på andre universiteter.

Du kan både vælge kurser, som er fødevareorienterede eller sundhedsorienterede, men du kan også vælge mere grundvidenskabelige kurser eller for eksempel økonomiske kurser.

Bachelorprojekt

Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt. Bachelorprojektet er et selvstændigt, skriftligt arbejde. Her vælger du selv et fagligt emne, som du fordyber dig i.

I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har ¼ år til at skrive dit projekt, og du kan skrive alene eller i en gruppe.

Eksempler på både temaprojekter og bacheloropgaver:

  • Hvordan bevarer leverpostej sin form ved opvarmning?
  • Pakningens rolle for mørning af oksekød
  • God, sund og langtidsholdbar rummad til NASA
  • Ændringer i mælkepulver, når der tilsættes jern
  • Vegetarkosts effekt på overvægt

Hvilke kompetencer får du?

Når du har gennemført specialiseringen i fødevarer, ernæring og sundhed, har du blandt andet fået viden om fødevarekomponenters struktur og egenskaber samt kemien bag de ændringer, der sker i forbindelse med forarbejdning, opbevaring og anvendelse.

Du vil også have viden om sammenhænge mellem fødevareproduktion, ernæring og human fysiologi og sammenhænge mellem sociale forhold og valg af livsstil.

Derudover vil du kunne følge og tage stilling til holdningsdannelse og politiske beslutningsprocesser omkring fødevare- og ernæringsforskningen. Herunder dyreetik, forbruger- og erhvervsholdninger, sensoriske test og forbrugertest.