Faglig profil og job - Bachelor i folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Folkesundhed > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

På folkesundhedsvidenskab bliver du i stand til at se problemer ud fra flere perspektiver og kommunikere med mange faggrupper.

Du får redskaber til at udføre kvalificerede analyser, samt arbejde selvstændigt med videnskabelige problemstillinger ved anvendelse af fag som statistik, epidemiologi og kvalitative metoder. Du lærer om årsager til sygdom og sundhed og om forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedspolitik og om sundhedsvæsenets funktion og organisation. Du læser fag som sociologi, psykologi, økonomi, kommunikation, humanbiologi, sygdomslære og international sundhed. Du lærer metoder til selvstændigt og analytisk arbejde i både dansk og international sammenhæng.

Den tværfaglige viden, du opnår på uddannelsen, gør dig i stand til at forstå både økonomen og lægen - og få dem til at forstå dig. 

Læs mere om kompetencer og færdigheder som bachelor i folkesundhedsvidenskab

Jobmuligheder

Din karriere kan gå i flere retninger. Erhvervsmulighederne kan eksempelvis være i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, i Sundhedsstyrelsen, i regionernes og kommunernes sundhedsafdelinger, hos ingeniør- og konsulentfirmaer med opgaver inden for social- og sundhedsområdet, i medicinal- og levnedsmiddelindustrien, i internationale organisationer som Røde Kors, FN og WHO, patientforeninger samt ved forskningsinstitutioner som Statens Institut for Folkesundhed og landets universiteter.

Læs rapport om færdige kandidaters job her

Kandidatuddannelser - eksempler

En række andre sundhedsvidenskabelige eller samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser evt. efter supplering.