Undervisning og opbygning - Bachelor i folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Folkesundhed > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

piger i læsesal

Undervisning

Du vil modtage undervisning 15-20 timer om ugen på bacheloruddannelsen. Desuden består studiet af projektarbejde, hvor emnevalget er valgfrit. Der er dog regler for, hvilke fag der skal indgå i projekterne. Undervisningen er tværfaglig, hvilket betyder, at underviserne kommer fra forskellige fag og fakulteter, men undervisningen foregår primært i tilknytning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger i auditorier for en hel årgang og som holdundervisning med cirka 25 studerende, hvor der blandt andet foregår en del øvelser. En væsentlig del af undervisningen er vejledning i forbindelse med projektarbejde på 2. og 6. semester.

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år. Igennem undervisningen udvikler du som studerende et bredt kendskab til folkesundhedsvidenskabelige teorier og metoder samt færdigheder i arbejdet med befolkningens sundhedsproblemer i relation til befolkningens almindelige levevilkår.

Bacheloruddannelsen omfatter følgende fagområder: samfundsvidenskabelige, samfundsmedicinske, videnskabsteoretiske, etiske og forskningsmetodologiske, biomedicinske samt kommunikations- og adfærdsfag. Første og tredje studieår afsluttes med et projektarbejde.

På en del af 6. semester kan du også komme i praktik eller til udlandet.

1.år 1. semester 2. semester
Etik & videnskabsteori  Introduktion til epidemiologi
Sundhedsvæsenets struktur & funktion Kvalitative metoder
Sociologi

1. årsprojekt:

Sociologi (5 ECTS)

Socialepidemiologi og folkesygdomme (5 ECTS)

Forebyggelse & sundhedsfremme (5 ECTS)

Socialepidemiologi og folkesygdomme
Forebyggelse & sundhedsfremme
2. år 3. semester 4. semester
Humanbiologi Sygdomslære for ikke-klinikere
Økonomiske principper og sundhedsøkonomi International sundhed
Demografi Sundhedssociologi
Social medicin og rehabilitering Organisationsanalyse
3. år 5. semester 6. semester
Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred Valgfag eller Erhvervsorienteret projektforløb
Sundhedspolitiske analyser
Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Bachelorprojekt
Introduktion til statistik

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Studieophold i udlandet

Med studieophold i udlandet forstås et kortere ophold af enten et eller to semestres varighed ved et udenlandsk universitet, og hvor det faglige udbytte kan meritoverføres til en del af din danske uddannelse. Et studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende.

Som studerende ved Københavns Universitet har du mange muligheder for udlandsophold. Du kan benytte dig af aftaler med partnerinstitutioner i og udenfor Europa, eller du kan selv arrangere et ophold. Det er mest oplagt at tage på studieophold på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. På bacheloruddannelsen er der dog mulighed for fx at tage på praktikophold i udlandet.

Studie- og karrierevejledningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan hjælpe dig med dine spørgsmål om udlandsophold - se under Kontakt.