Funktionsnedsættelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Funktionsnedsættelse

Særlig støtte til studerende

Du kan få støtte og hjælp til bedre at kunne gennemføre en uddannelse på Københavns Universitet. 

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre studerende. 

Du kan søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS), hvis du kan dokumentere, at du har en eller flere af  nedenstående funktionsnedsættelser:

Din funktionsnedsættelse skal være en varig lidelse, for at du kan få SPS.

Søg allerede nu

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse og gør opmærksom på dit behov for SPS, vil vi arbejde målrettet efter at få din SPS-støtte klar til studiestart.

Følgende skal være i orden, for at din støtte kan blive tidlig klar:

  • Ansøgningen til uddannelsen skal være korrekt udfyldt (vi hjælper dig gerne)
  • Du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen
  • Du vedhæfter et dokument på, at du har en funktionsnedsættelse og ønsker SPS
  • Du har vedhæftet dokumentation for funktionsnedsættelsen (dog ikke hvis du er ordblind)
  • Søger du i kvote 2, skal du også vedhæfte en motiveret ansøgning og dit CV
  • Vi holder øje med, at du er blevet optaget, og tager kontakt til dig, når du har sagt ja tak til pladsen.

Sådan gør du

Du skal uploade et bilag i din ansøgning på optagelse.dk, hvor du skriver, at du søger om SPS og hvorfor. Husk også at uploade dokumentation for din funktionsnedsættelse fx fra en speciallæge, psykiater eller lignende.

Søg om optagelse på forhånd

Du skal i princippet være optaget på en uddannelse, før du kan søge SPS. Men hvis din eksamen er fra sidste år eller tidligere, kan du søge om forhåndstilsagn. Dvs. at du beder os om at vurdere din ansøgning på forhånd, sådan at du kan få svar på, om du kan blive optaget inden 30. juli. Hvis du vil søge om forhåndstilsagn, skal du uploade et bilag i din ansøgning på optagelse.dk, hvor du skriver, at du søger om forhåndstilsagn og hvorfor.

Hvis dit gennemsnit er højere end adgangskvotienten har været på uddannelsen de sidste to år, og vi vurderer, at du vil blive optaget i år, har du mulighed for at få tilsagn om optagelse. Dvs. du bliver tilbudt en studieplads på forhånd. Du kan se adgangskvotienten for den enkelte uddannelse under Adgangskrav.

Hvis du får forhåndstilsagn om optagelse, kan vi hjælpe dig med at søge SPS i god tid, så du kan nå at få din støttte og eventuelle hjælpemidler allerede tidligt i studieforløbet.

Student i år

Bliver du student i år, kan du ikke få svar på din ansøgning på forhånd, da vi skal bruge dit eksamensbevis til at vurdere, om vi kan tilbyde dig en studieplads. Men vi anbefaler, at du søger om optagelse så snart, du har dit eksamensbevis og husker at dokumentere din funktionsnedsættelse.

Årets studenter får svar på deres ansøgning 30. juli på ligevis med øvrige ansøgere.

Få en snak om dine støttemuligheder

Du kan ringe til vores SPS-enhed, Carina Lundahl og Tanja Lillelund, og få en snak om dine støtte-muligheder. Hvis funktionsnedsættelsen har haft negativ indflydelse på dit karaktergennemsnit, eller på dine muligheder for at kvalificere dig til kvote 2, kan du samtidig undersøge, om du har mulighed for at få dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse.

Ordningen for Specialpædagogisk Støtte administreres af  Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, men du skal søge støtten via Københavns Universitet.

Kontakt den uddannelse, du søger optagelse på

Vi anbefaler, at du også kontakter den uddannelse, du søger ind på, for at drøfte vilkårene som studerende med funktionsnedsættelse. Det vil sige studievalg, lokaleforhold, muligheder for dispensation til eksamen, og evt. specifikke begrænsninger som ikke kan kompenseres for, og som derfor har betydning for dine muligheder for at gennemføre uddannelsen (gælder særligt medicin og odontologi).