Bachelor i fysiske fag - fysik, astronomi, geofysik, biofysik og meteorologi – Københavns Universitet


Bachelor i fysiske fag (Fysik, Astrofysik, Geofysik, Meteorologi, Kvantefysik, Bio- og Medicinsk Fysik)

En uddannelse i de fysiske fag er for dig, der er nysgerrig og brænder for at forstå verden, og som nyder at anvende matematik og logik, tænke abstrakt og tackle udfordringer og svære problemer.

Alt i universet følger naturlovenes regelsæt, fra de mindste byggesten, elementarpartiklerne og atomerne, over biologiske systemer og jordens dynamikker, til galaksehobe i universet.

Fysik er en måde at beskrive og forstå naturen

Fysikere stræber efter at forstå og beskrive disse regler. Vi arbejder ved at fremsætte ideer og prøve efter, om de holder. Ideerne afprøves dels teoretisk ved hjælp af matematik og computersimuleringer, som kan udlede sammenhænge fra kendt viden. Og de afprøves eksperimentelt ved at opstille forsøg og foretage observationer.

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig

Efter grundforløbet får du, allerede fra studiets andet år, mulighed for at specialisere dig og dyrke din nysgerrighed for den del af fysikken, du synes er mest interessant. Her kan du vælge mellem Kvantefysik, Astrofysik, Geofysik, Meteorologi, Bio- og medicinsk Fysik eller den generelle Fysik. En anden oplagt mulighed er at kombinere fysik med et andet fag. Det kan du gøre med specialiseringerne Gymnasierettet fysik eller Fysik-Matematik.

Oversigt over de forskellige specialiseringer

Fagligt studiemiljø på fysik med tæt kontakt til forskerne

På Niels Bohr Institutet er der et stærkt fagligt miljø med mange internationale forskere. Som studerende lærer du at arbejde som en fysiker gennem undervisning i eksperimenter og problemløsning, både analytisk og numerisk, og ved forelæsninger. Undervisningen på det fælles grundforløb sikrer, at alle fysikstuderende får en stærkt fundament inden for generel fysik som kvantemekanik, termodynamik, klassisk mekanik og relativitetsteori samt elektromagnetisme.

Studiemiljøet på de fysiske fag er meget levende

Socialt giver studiemiljøet en meget tæt personlig kontakt mellem studerende, undervisere og forskere. En vigtig del af ånden på instituttet er de mange studenterdrevne sociale og faglige aktiviteter med blandt andet revy, studenterpolitik i fagrådet og fysikshows i Den Naturvidenskabelige Legestue.

Sociale aktiviteter, foreninger mm. på fysikstudiet

Fysik læses i et internationalt miljø

Bacheloruddannelsen foregår primært på dansk, men med gradvist flere og flere kurser på engelsk, som uddannelsen skrider frem. Kandidatuddannelsen foregår udelukkende på engelsk. Hele uddannelsen er internationalt orienteret og forbereder dig til stillinger både i Danmark og i udlandet.

Udlandsophold under uddannelsen - læs om dine muligheder

Job som fysiker kan være mange ting

Som færdiguddannet fysiker står verden bogstaveligt talt åben for dig. Mange forfølger en karriere inden for forskning, undervisning eller i private virksomheder, men dine erhvervede evner inden for problemløsning og abstrakt tankegang finder anvendelse mange forskellige steder, så det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser.  Der har i praksis ikke været arbejdsløshed for fysikere i de sidste mange år.

Eksempler på jobs og arbejdsområder for fysikere

Vi glæder os til at byde dig velkommen som fysikstuderende!

Bestil foldere om uddannelserne

Studiemiljø på NBI

Specialiseringer i fysiske fag

Film om fysiske fag