Bachelor i fysiske fag - fysik, astronomi, geofysik, biofysik og meteorologi – Københavns Universitet


Bachelor i fysiske fag (Fysik, Astronomi, Geofysik, Meteorologi, Kvantefysik, Bio- og Medicinsk Fysik)

En uddannelse i de fysiske fag er noget for dig, der gerne vil vide noget om hvorfor naturen fungerer som den gør, og som har flair for matematik og fysik.

Fysik er en måde at beskrive og forstå naturen
Der er fysik i alt. Lige fra den mindste mobiltelefon til den største partikelaccelerator, fra cellemembraner til galaksehobe. Fysik er lig med muligheder og udfordringer. Både på et teoretisk og et praktisk plan. Tænk f.eks. på klimaforandringerne, hvor der i høj grad er brug for fysikere til at løse problemerne.

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig
Bacheloruddannelsen giver dig et dybt indblik i fysik, som fx klassisk mekanik, kvantemekanik, elektromagnetisme og termodynamik.

Specialiseringer giver dig mulighed for at dykke dybere ned i dit interesseområde. De fysiske fag dækker over en bred vifte af specialiseringer. Er du interesseret i fysik, astronomimeteorologibiofysik eller geofysik, så er det de fysiske fag, du skal søge ind på.

Oversigt over de forskellige specialiseringer

Job som fysiker kan være mange ting
Arbejdsområderne, du kan komme til at beskæftige dig med som fysiker er meget forskellige. Det kan f.eks. være

  • Forskning
  • Udvikling
  • Produktion
  • Formidling
  • Analyse-arbejde
  • Ingeniør-virksomhed
  • Konsulent-arbejde

Der er stort set ingen arbejdsløshed blandt fysikere.

Eksempler på jobs og arbejdsområder for fysikere

Studiemiljøet på de fysiske fag er meget levende
Socialt er der rigtig gode muligheder for at engagere sig i sin uddannelse som studerende på de fysiske fag.  Der findes f.eks. faglige foreninger for de forskellige specialiseringer, en studenterrevy, et fagråd og oplæg om karrieremuligheder, som arrangeres af studerende.

Sociale aktiviteter, foreninger mm. på fysikstudiet

Fysik læses i et internationalt miljø
Niels Bohr Institutet har fra sin begyndelse i 1920’erne været en international institution, hvor fysikere fra hele verden mødtes. Denne tradition lever stadig, og du vil opleve mange nationaliteter på studiet – lige fra bachelorstuderende til professorer.

På studiet bliver du allerede fra starten en del at 'fysikkens internationale samfund'. Du har også mulighed for at rejse ud og læse et halvt eller helt år i udlandet.

Udlandsophold under uddannelsen - læs om dine muligheder

Bestil foldere om uddannelserne

Studiemiljø på NBI

Specialiseringer i fysiske fag

Film om fysiske fag