Specialiseringer i fysiske fag – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Fysiske fag > Specialiseringer i fys...

Specialiseringer i fysiske fag

Du skal vælge en specialisering inden for de fysiske fag afhængig af, hvad du interesserer dig for.

Du starter din specialisering på andet år. Efter et halvt år kan du vælge at fortsætte på en specialisering inden for samme område, eller vælge en af specialiseringerne fysik eller gymnasierettet fysik.

Kvantefysik

Kvantefysikken beskæftiger sig med universets mindste byggesten på længdeskaler, hvor naturlovene ikke opfører sig, som vi ellers ville forvente. Partikler bliver til bølger, og bølger til partikler, og kvanteteleportation bliver pludselig en realitet. Dette er specialiseringen for dig, der interesserer dig for partikelfysik, faste stoffers fysik, kvanteoptik og meget mere. Du får mulighed for at arbejde med eksperimenter, teori og computer-simuleringer.

Læs mere om specialiseringen i kvantefysik

Astrofysik

På Astrofysik beskæftiger du dig med grund-læggende emner inden for astronomi, fx kosmologi og fysikken i stjerner, planeter og galakser. Du får også mulighed for at arbejde med universets fødsel og ekspansion og dannelse af planeter. Astronomer bruger hurtige computere og avancerede teleskoper. Derfor skal du beskæftige dig med programmering, billedbehandling og elektronik.

Læs mere om specialiseringen i astrofysik

Bio- og medicinsk fysik

Biofysik har vendt op og ned på alle hidtidige videnskabelige opfattelser af, hvordan eksempelvis nerver fungerer, og hvordan bedøvelsesmidler virker. Medicinsk fysik giver dig forståelse for, hvordan fysik anvendes til fx at danne billeder af kroppen gennem mange forskellige scannings-metoder og til strålebehandling. Du får et grundigt kendskab til både fysikkens love og biologiske systemer med undervisning i for eksempel molekylærbiologi, biokemi og strålingsfysik.

Læs mere om specialiseringen i bio- og medicinsk fysik

Geofysik

Geofysik er bl.a. feltarbejde i Grønland, hvor man borer iskerner op af den grønlandske indlandsis for på den måde at afsløre fortidens klima her på kloden. I den faste jords fysik bruger man seismologi til at undersøge Jordens indre, og i oceanografien forsker man i klimaet ved at studere havet. Alt i alt et meget varieret studieforløb.

Læs mere om specialiseringen i geofysik

Meteorologi Meteorologi

Meteorologi beskæftiger sig med atmosfærens dynamik og fysik også set i klimasammenhæng. Fokus er især på atmosfærens energiforhold og cirkulationer og de mekanismer, der holder det hele i gang. Du kommer bl.a. til at arbejde med atmosfæriske klima- og vejrprognosemodeller samt moderne computerteknologi. Meteorologi er et spændende fag hvor mange forskellige grene af fysikken er i spil. Desuden giver faget mulighed for meningsfyldte job i mange forskellige virksomheder, som fx DMI, Vestas, Rambøll, Weathernews, Dong Energy eller COWI. Du kan også vælge at bruge specialiseringen som afsæt for at blive gymnasielærer. Det vil være en god ide at styrke din profil ved at supplere kurserne på bachelorniveau med meteorologi-, oceanografi- og klimakurser på kandidatniveau.

Læs mere om specialiseringen i meteorologi

Gymnasierettet fysik

Didaktik og muligheden for at kombinere fysik med et andet fag er fokus i denne specialisering. Du får et bredt fundament inden for fysik og samtidig kan du vælge et andet fag, du også interesserer dig for, såsom kemi, filosofi eller biologi. Du følger kurser om formidling af fysik og naturvidenskab og kan vælge at gå målrettet efter en karriere som underviser i gymnasiet eller på HTX. Gymnasierettet fysik giver dig også mulighed for at arbejde mere bredt med formidling og undervisning, fx ved at forske i naturvidenskabs-didaktik eller gennem formidling til den brede befolkning gennem forskellige medier.

Læs mere om specialiseringen i gymnasierettet fysik

Fysik-matematik

Matematik er et meget grundlæggende værktøj i alle specialiseringerne, og det er meget oplagt at udbygge med mere matematik, som kan øge forståelsen for fysikken og give fundamentet for udvikling af nye teorier. Specialiseringen fysik-matematik giver dig to fag, og er derfor en oplagt mulighed, hvis du ønsker at undervise i gymnasieskolen. Den teoretiske og analytiske baggrund du opnår i specialiseringen giver dig også god mulighed for at arbejde videre med forskning inden for alle områder af fysik.

Læs mere om specialiseringen i fysik-matematik

Fysik

Forståelse af naturlovene og eksperimentel efterprøvning af fysikken er et gennemgående træk i fysikspecialiseringen. Du får desuden her mulighed for at kombinere forskellige områder af fysik, hvis du fx både interesserer dig for astrofysik, biofysik og programmering. Eller hvis du vil kombinere matematiske modeller med kaosteori og atmosfærens dynamik. Der er mange muligheder, for fysik kan være så mange ting.

Læs mere om specialiseringen i fysik