Fysik-matematik – Københavns Universitet

Fysiske fag med specialisering i fysik-matematik

På de fysiske fag kan du læse en række specialiseringer. Ud over fysik-matematik kan du specialisere dig i geofysik, meteorologi, astrofysik , bio- og medicinsk fysik, gymnasierettet fysik eller kvantefysik. Du kan også vælge den generelle specialisering, der bare hedder fysik.

Matematik er et meget grundlæggende værktøj i alle specialiseringerne, og det er meget oplagt at udbygge med mere matematik, som kan øge forståelsen for fysikken og give fundamentet for udvikling af nye teorier. Specialiseringen fysik-matematik giver dig to fag, og er derfor en oplagt mulighed hvis du ønsker at undervise i gymnasieskolen. Den teoretiske og analytiske baggrund du opnår i specialiseringen, giver dig også god mulighed for at arbejde videre med forskning inden for alle områder af fysik.

Specialiseringen i fysik-matematik består ud over de fælles fysikkurser af et bachelorprojekt i fysik og 11 kurser. Desuden skal du vælge fra en pulje af begrænset valgfrie kurser (se nederst på siden). Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Specialiseringen, inkl. det fælles første år, ser således ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Indledende mekanik og relativitetsteori Videregående klassisk mekanik Termodynamik og projekt Elektromagnetisme
Introduktion til matematik i naturvidenskab Lineær algebra i naturvidenskab Matematik F Matematik F2
2. år Elektrodynamik og bølger Kvantemekanik 1 Kvantemekanik 2 Statistisk fysik
Diskret matematik Sandsynligheds-regning og statistik Analyse 0 Analyse 1
3. år Analyse 2 Bachelorprojekt
Universets Udvikling Eksperimental fysik

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge ét af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge ét af nedenstående kurser: