Geofysik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Fysiske fag > Specialiseringer i fysiske fag > Geofysik

Fysiske fag med speciale i geofysik

Fysiske fag med specialisering i geofysik

På de fysiske fag kan du læse en række specialiseringer. Ud over geofysik kan du specialisere dig i astrofysik, meteorologi, kvantefysik , bio- og medicinsk fysik, gymnasierettet fysik eller fysik-matematik. Du kan også vælge den generelle specialisering, der bare hedder fysik.

Geofysik er bl.a. feltarbejde i Grønland for at bore iskerner op af den grønlandske indlandsis og på den måde afsløre fortidens klima her på kloden. I den faste jords fysik bruger man seismologi til at undersøge Jordens indre, og i oceanografien forsker man i klimaet ved at studere havet. Alt i alt et meget varieret studieforløb.

Specialiseringen i geofysik består ud over de fælles fysikkurser af et bachelorprojekt i geofysik og ni kurser. Desuden skal du vælge fra en pulje af begrænset valgfrie kurser (se nederst på siden). Endelig har du 15 ETCS-point til helt valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Specialiseringen, inkl. det fælles første år, ser således ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Indledende mekanik og relativitetsteori Videregående klassisk mekanik Termodynamik og projekt Elektromagnetisme
Introduktion til matematik i naturvidenskab Lineær algebra i naturvidenskab Matematik F Matematik F2
2. år Elektrodynamik og bølger Kvantemekanik 1 Kvantemekanik 2 Statistisk fysik
Atmosfærefysik Physical  Oceanography
3. år Jorden og de terrestriske planeter Is og klima Bachelorprojekt
Videnskabsteori og etik for fysikere

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Resten af din begrænsede valgfrihed skal bruges på kurser fra listen herunder (vælger du virksomhedsprojektet, kan du ikke vælge andre kurser fra listen):