Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Indoeuropæisk > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på indoeuropæisk

De fleste kurser foregår som holdundervisning, som du kender det fra din ungdomsuddannelse, og der vil kun i mindre grad være egentlige forelæsninger. I undervisningen diskuterer de studerende det læste stof med underviseren, og der er på de fleste kurser øvelser i at anvende de metoder, du har læst om, så du også får praktisk erfaring med at lave sproglige analyser direkte i undervisningen. I de moduler, der er fælles for specialiseringerne i hhv. funktionel-kognitiv lingvistik og indoeuropæisk, herunder hele første studieår, læser alle studerende sammen. Herefter bliver årgangen opdelt i nogle af kurserne på baggrund af de studerendes specialiseringsvalg. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

På bacheloruddannelsen har du minimum 12 timers ugentlig undervisning. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge bruger du på at forberede dig ved at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. I begyndelsen af uddannelsen får du en læsegruppe, som du kan bruge aktivt i forberedelsen til dine kurser, og når du skal læse op til eksamen. 

Der er også faglige arrangementer uden for undervisningen, som studerende kan deltage i. Her får du indblik i, hvad indoeuropister og lingvister arbejder med i deres forskning.

Opbygning

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte kurser i forhold til hinanden. De første to semestre på bacheloruddannelsen i indoeuropæisk er fælles for alle studerende. På 3. semester skal du vælge en specialisering. Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Indoeuropæisk med specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik (180 ECTS)
  • Indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk (180 ECTS)
  • Indoeuropæisk med udvidet specialisering i indoeuropæisk (210 ECTS)

Nedenfor ser du studiestrukturen på de tre forskellige profiler.

Specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

 
1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Lingvistik i teori og praksis (15 ECTS) Semantik og pragmatik (15 ECTS)
Akustisk analyse (15 ECTS) Lingvistiske metoder (7,5 ECTS)
Lingvistiske teorier (7,5 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.

Specialisering i indoeuropæisk

 
1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Lingvistik i teori og praksis (15 ECTS) Germansk sproghistorie (15 ECTS)
Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS) Indoeuropæisk leksikon (7,5 ECTS)
Lingvistiske teorier (7,5 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.

Udvidet specialisering i indoeuropæisk

1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Lingvistik i teori og praksis (15 ECTS) Germansk sproghistorie (15 ECTS)
Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS) Indoeuropæisk leksikon (7,5 ECTS)
Lingvistiske teorier (7,5 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Græsk propædeutik (15 ECTS) Græsk og latinsk sproghistorie (15 ECTS)
Latinsk propædeutik (15 ECTS) Hittitisk(15 ECTS)

4. år

7. semester
Vedisk sanskrit (15 ECTS)
Bachelorprojekt (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.