Undervisning og opbygning - Bachelor i jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jura > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Undervisning

Undervisningen foregår primært på seminarhold med cirka 35 studerende. Det skaber mulighed for dialog og feedback. Undervisningen udspringer fra konkrete juridiske problemstillinger og kræver at du involverer dig og deltager aktivt.

Forberedelse til holdundervisningen foregår i mindre studiegrupper. Sammen med din studiegruppe forbereder du dig til undervisningen med cases og opgaver. Indholdet kan være tværfagligt eller fokusere på centrale begreber inden for juraen.

Udover undervisningen på seminarholdet vil der i alle fag også være enkelte forelæsninger, hvor du bliver introduceret til de forskellige juridiske fagområder.

Undervisningen udgør ca. 12 skemasatte timer om ugen. Derudover kommer individuel forberedelse (på læsesal) og forberedelse sammen med din studiegruppe. Samlet har du en arbejdsuge på 35-40 timer.

På 1. semester tilknyttes du og dit hold en gruppevejleder, som er en studerende, der er længere på studiet. Gruppevejlederen har til opgave at hjælpe dig og dine medstuderende godt i gang på studiet både fagligt og arbejdsmæssigt i studiegruppen.

Opbygning

På bacheloruddannelsen, som er normeret til 3 års studier på fuldtid, arbejder du med forskellige grene af juraen, og du får kendskab til juraens grundlæggende metoder. Bacheloruddannelsen består af en række obligatoriske fag samt et udbud af valgfrie tvær- og fordybelsesfag på uddannelsens 5. semester.

I løbet af uddannelsen vil du møde grundlæggende fag som:

 • Privat- og formueretlige fag, hvor du bl.a. lærer om erstatning, indgåelse af kontrakter og aftaler
 • Forfatningsretlige fag, hvor du lærer om magtfordelingen i Danmark
  og i EU samt om individets grundlæggende rettigheder over for staten
 • Strafferet hvor du bl.a. får indsigt i regler om kriminalisering og sanktionering
  af lovovertrædelser
 • Moral, etik og politik, hvor du møder juraens moralske og politiske elementer

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du går i dybden med en afgrænset juridisk problemstilling og samtidig får afprøvet de kompetencer, du har lært i løbet af bacheloruddannelsen.

Skematisk oversigt over bacheloruddannelsen 2017-studieordningen (STO-17), åben pr. 1. september 2017:

1. år 1. semester
2. semester
 • Retssystemet og juridisk metode (7,5 ECTS)
 • Familie- og arveret (7,5 ECTS)
 • Strafferet og straffeproces (15 ECTS)
 • Individets grundlæggende rettigheder (10 ECTS)
 • Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret (10 ECTS)
 • Erstatning og kontrakt (10 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
 • EU-ret (10 ECTS)
 • International Law (5 ECTS)
 • Obligationsret (15 ECTS)
 • Forvaltningsret (15 ECTS)
 • Tings- og kreditorrettigheder (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Tvær- og fordybelsessemester
med muligheder for følgende:
- Valgfag
- Udveksling
- Projektorienteret forløb
...eller du kan tage fag på andre
uddannelsesinstitutioner i Danmark


I alt: 30 ECTS

 • Ret, Moral og Politik (7,5 ECTS)
 • Retshistorie (7,5 ECTS)
 • Bachelor-projekt (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fag (Linket fører til Københavns Universitets kursuskatalog, hvor du kan søge på de enkelte fags titel i emnefeltet).