Faglig profil og job – Københavns Universitet

Faglig profil og job

Faglig profil

På uddannelsen Mellemøstens sprog og samfund studerer du et sprog fra Mellemøsten, Nordafrika eller Centralasien sideløbende med kurser i kultur og samfundsforhold. Du har følgende muligheder for sproglig specialisering:

 • arabisk
 • hebraisk
 • persisk
 • tyrkisk

Du lærer at forstå, tale, læse og skrive det valgte sprog på et niveau, så du er i stand til at arbejde med nutidige og historiske mellemøstlige kilder på originalsproget. Det kan fx være middelsvære avisartikler eller materiale fra internettet eller en lettere skønlitterær tekst.

I løbet af uddannelsen opbygger du din faglige profil ved valg af sprog i kombination med uddannelsens ikke-sproglige elementer. Her studerer du litteratur, kultur, historie og religion i forhold til samfundsmæssige udviklinger i den mellemøstlige region generelt og de studerede lande/områder specifikt.

Du vil fx kunne fordybe dig i emner som Israels og zionismens placering i Mellemøstens og Nordafrikas moderne historie, Irans historie fra 1920 til i dag, den tyrkiske republiks historie, moderne tyrkisk litteratur eller migration og integration.

Samtidig med at du specialiserer dig inden for dit valgte sprogområde, vil du blive undervist på tværs af specialiseringerne. På den måde får du viden om hele regionen og bliver i stand til at identificere sammenhænge, ligheder og forskelle og til at perspektivere problemstillinger vedrørende Mellemøsten ud fra et historisk, aktuelt, globalt og regionalt perspektiv.

Du lærer desuden at formidle din viden om forhold, der vedrører Mellemøsten.

Læs om forskning i Mellemøstens sprog og samfund.

Jobmuligheder

De fleste færdiguddannede bachelorer i Mellemøstens sprog og samfund vælger at forsætte på en to-årig kandidatuddannelse som for eksempel mellemøstens sprog og samfund, islamiske studier eller tværkulturelle studier.

Mellemøstens øgede betydning politisk og økonomisk åbner nye karrieremuligheder for sprog- og kultursagkyndige kandidater i Mellemøstens sprog og samfund både i Danmark og i EU-regi. Uanset hvilket sprog og område i den mellemøstlige region, du vælger at specialisere dig i, opnår du en række kompetencer, der kan bruges inden for et bredt spektrum af arbejdsområder fx undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, konsulent- og rejsebranchen og inden for både det offentlige og erhvervslivet. Du vil også kunne indgå i tværfaglige samarbejder i en problemløsningsorienteret arbejdssammenhæng i internationale organisationer og bistandsorganisationer.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra Mellemøstens sprog og samfund bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Kandidater fra uddannelsen er typisk beskæftiget inden for disse områder:

 • Sprogundervisning på gymnasiet, forsvarsakademiet og aftenskolerne
 • Undervisning i dansk som andetsprog
 • Politiets og Forsvarets efterretningstjenester
 • Tolkning og oversættelse
 • Forlagsarbejde
 • Journalistik
 • Integrationssektoren
 • Kulturformidling
 • Konsulent for udenrigsministeriet
 • Museer
 • Projektledelse
 • Humanitære organisationer
 • Medieorganisationer
 • Rejsebranchen
 • Marketing af sprogundervisning

Se eksempler på færdige kandidaters arbejdsliv her.