Studieliv – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Moderne Indien og Sydasienstudier > Studieliv

Studieliv

Uddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del mindre fag, hvilket kan være en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre fag er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, der hvor du har undervisning. De fleste fag har omfattende biblioteker, som du skal bruge i forskellige sammenhænge, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene.

På Moderne Indien og sydasienstudier arrangerer studerende en lang række aktiviteter for deres medstuderende, som du kan engagere dig i parallelt med studierne.

Hindi Café

Cirka to gange om måneden er der Hindi café, hvor der kommer gæster udefra og taler om emner, der knytter sig til studiet. Det kan f.eks. være personer med tilknytning til Sydasien (filminstruktører, NGO-aktivister, folk fra Sydasien bosat i Danmark osv.). Det er desuden et fint forum til at udveksle erfaringer med medstuderende, forbedre sprogfærdigheder gennem samtaler og leg og andet spændende.

Filmaftener

Nogle gange i semesteret vises der nye og gamle Hindi film om aftenen i et stort auditorium. Filmvisningen kombineres med fællesspisning og livlige diskussioner.

Ekskursioner

I globaliseringens tidsalder behøver man ikke rejse langt for at komme til Sydasien. I løbet af semestret  er der flere ekskursioner til Sydasiatiske institutioner i København og omegn som f.eks. Hindu- og Sikhtempler og -moskeer og sydasiatiske ambassader.

Fællesspisning

Én gang i semesteret er der fællesspisning, hvor alle årgange spiser skønne sydasiatiske retter et hyggeligt sted ude i byen.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner.

SLYNG

SLYNG er et fælles institutblad for alle studerende og ansatte på ToRS. Bladet redigeres af en redaktionsgruppe bestående af aktive studerende på ToRS. Det er et supplement til de øvrige udgivelser på ToRS og har til formål at skabe debat, kritik, faglig analyse, generel oplysning, opråb og udråb. SLYNG trykker bidrag for både studerende og ansatte, uanset stilling, rang og anciennitet.

ToRS Studnyt

ToRS Studnyt er et nyhedsbrev for alle studerende på ToRS. Studnyt udkommer ca. hver anden uge. Her får du meddelelser fra instituttet og andre, ligesom du kan finde opslag om studiejob, praktikpladser og andre opslag om seminarer, konferencer, sommerskole og meget mere, som bliver sendt til instituttet. Studerende kan også sende tekster eller opslag som er relevante for medstuderende.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?