Faglig profil og job - Bachelor i musikvidenskab – Københavns Universitet

Musikvidenskab > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

Studiet på musikvidenskab omfatter den europæiske kunstmusik fra middelalderen til i dag, vore dages populærmusik og fremmede kulturers musik.

Uddannelsen gør dig i stand til at beskrive og analysere musikalske fænomener i deres historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng og til at strukturere undersøgelser af musikvidenskabelige emner gennem research, problemformulering og refleksion samt at formidle viden om musik og arbejde kreativt med forskellige repræsentationsformer. Du bliver i stand til at skrive musik, skrive om musik og spille musik.

I studiets praktiske del, som vægter mindre i studiet, bliver du tilbudt undervisning i klaver, sang, musikledelse, mv., og du opøver færdigheder, der er en forudsætning for den videnskabelige beskæftigelse med musik.

Læs om forskning i musikvidenskab.

Jobmuligheder 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i musikvidenskab vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Arbejdsmarkedet for kandidater i musikvidenskab er bredt, og på kandidatuddannelsen kan du profilere uddannelsen i forskellige retninger. Cirka en tredjedel af kandidaterne bliver ansat som gymnasielærere, en anden tredjedel får arbejde i musik- og kulturlivet som administratorer eller som PR-medarbejdere, og den sidste tredjedel fordeler sig på en kategori af forskere, musikformidlere i mediebranchen og musikundervisere uden for gymnasiet.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra musikvidenskab bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

  • Allerød Gymnasium
  • Musikteatret Undergrunden
  • Copenhagen Business School
  • Sekretariat for Ny Kompositionsmusik
  • AOF
  • USG
  • Musikfabrikken Lautrupgaard
  • Dansk Oplysnings Forbund
  • Københavns Kommunes Ungdomsskole - Byhøjskolen
  • Seminarer.dk

Figurerne til højre viser sektor, brancher og jobfunktioner for færdiguddannede kandidater i musikvidenskab, der deltog i kandidatundersøgelsen i 2013 på Det Humanistiske Fakultet på KU.