Bachelor i naturressourcer – Københavns Universitet

Bacheloruddannelsen i naturressourcer på Københavns Universitet

Bachelor i naturressourcer

Naturressourcer er en naturfaglig uddannelse med samfundsvidenskabelige perspektiver. Vi har fokus på, hvordan vi bedst arbejder med og i naturen. Du kan specialisere dig i plantevidenskab eller miljøvidenskab, hvis du interesserer dig for planter, biologi og miljø. Eller vælg naturforvaltning eller miljøøkonomi, hvis du vil arbejde med forvaltning, lovgivning og økonomi på miljøområdet.

"Jeg synes både mennesker og natur er spændende, og med uddannelsen i naturressourcer bliver man bindeleddet mellem netop natur og mennesker: det drejer sig om klodens begrænsede ressourcer, og om hvordan vi får opfyldt menneskelige behov på bæredygtig vis – altså uden at ødelægge naturen.

Tine Engedal, 22 år

læser naturressourcer

Verdens befolkning vokser, og vi bruger naturens ressourcer til fødevareproduktion, energi, brændsel, tøj og byggematerialer. Men vi vil også gerne have plads til naturen, biodiversitet og rekreative områder. På uddannelsen i naturressourcer arbejder du med, hvordan vi får det ud af naturen, vi har brug for, uden samtidig at ødelægge den for eftertiden.

Naturressourceuddannelsen er en løsningsorienteret uddannelse i bæredygtighed, som giver dig forståelse for de biologiske, økologiske og kemiske processer, som er grundlaget for fødevareproduktion, biodiversitet og miljøet. Men vi tager også de menneskeskabte processer med: Forvaltning, naturbeskyttelse og miljøøkonomi.

Med en bachelor i naturressourcer er du eftertragtet i både offentlige og private organisationer, som i stigende grad skal forholde sig til miljøudfordringer og svindende naturressourcer.

Læs mere om uddannelsens faglige profil.

Interview med studerende

Tine har fundet sin rette hylde på naturressourcer, hvor hun kan blive bindeled mellem natur og mennesker.

Læs hele interviewet med Tine