Undervisning og opbygning - Bachelor i odontologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Odontologi > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

mand ved tavle

Hvordan foregår undervisningen?

Størstedelen af undervisningen på odontologi foregår i mindre hold, hvor du som studerende er aktiv deltager i diskussioner, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter og på simuleringsklinik. Det er aktiverende undervisningsformer, der kræver meget forberedelse og initiativ fra den enkelte studerende.

Studiet indeholder mundtlige, skriftlige og praktiske prøver samt ophold på odontologisk klinik, hvor eksamen tager udgangspunkt i den hele patient.

Hygiejne i undervisingen
Bemærk at under arbejde på klinikken skal dit private tøj dækkes af rent kliniktøj, herunder fodtøj, der kun må bæres på tandklinikken. Det er et krav, at kliniktøjet skal have korte ærmer, så hænder og underarme kan vaskes og desinficeres. Læs mere på Odontologisk Instituts website om hygiejneforskrifter (eksternt link).

Manuelle færdigheder

Bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi kræver en del manuelle færdigheder relateret til klinisk undervisning og patientbehandling. Derfor skal personer med fysiske handicap være opmærksomme på, at man ikke kan gennemføre uddannelsen, hvis ikke man aktivt kan udføre de kliniske og manuelle opgaver.

Børneattest

Vær opmærksom på, at der i løbet af odontologiuddannelsen skal indhentes en børneattest for alle studerende, da dele af uddannelsen foregår hos Københavns Kommunes børne- og ungetandpleje. 

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Første led i uddannelsen til tandlæge er bacheloruddannelsen i odontologi, som varer tre år (seks semestre).

Uddannelsen er opbygget af tre moduler: Basale biomedicinske kurser (92,5 ECTS), samfundsvidenskabelige fag (10 ECTS) og odontologiske fag (77,5 ECTS).

På bacheloruddannelsens sidste år skal du udarbejde et bachelorprojekt. Du skal udarbejde projektet i gruppe med minimum to andre studerende, men du skal til mundtlig eksamen alene og får en individuel karakter. Derudover er der ikke gruppeprøver på uddannelsen.

1. år

 

1. semester 2. semester
Introduktionskursus Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Kursus i excitable celler
Førstehjælpskursus Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi og excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, odontologi Kursus i tændernes udvikling og struktur
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
2. år 3. semester 4. semester
Kursus i medicinsk genetik Kursus i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi Kursus i biokemi
Kursus i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi Kursus i oral mikrobiologi
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne Kursus i oral struktur og funktion
Kursus i statistik  Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Eksamen i medicinsk genetik Kursus i klinisk introduktion
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi Kursus i radiologi 1
Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
Kursus i studium generale
 
Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Eksamen i biokemi
Eksamen i oral mikrobiologi
Eksamen i oral struktur og funktion
Eksamen i studium generale
3. år 5. semester 6. semester
Cariologisk grundkursus Kursus i plastiske restaureringer 2
Kursus i basal parodontologi 1 Kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer
Kursus i radiologi 2 Kursus i basal endodonti
Kursus i klinisk oral fysiologi 1 Kursus i basal parodontologi 2
Kursus i farmakologi Kursus i klinisk oral fysiologi 2
Kursus i intern medicin og patologisk anatomi  
Eksamen i farmakologi
Kursus i lokalanalgesi Valgfag
Kursus i patientvisitation Eksamen i klinisk oral fysiologi
Kursus i plastiske restaureringer 1 OSKE (Objektiv struktureret klinisk eksamen)

Eksamen i radiologi
Eksamen i intern medicin og patologisk anatomi
Bachelorprojekt 


StudieordningDu kan finde yderligere informationer om studiets opbygning, ECTS-point m.v. i studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi (eksternt link).

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Hvilke muligheder har du for at tage et semester i udlandet?

På odontologi kan du enten rejse ud via en række samarbejdsaftaler uddannelsen har med tandlægeskoler i Europa, eller du kan selv arrangere et ophold. Læs mere om dine muligheder for udlandsophold på odontologi.