Bachelor i spansk sprog og kultur – Københavns Universitet

Bachelor i spansk sprog og kultur

Når du læser spansk sprog og kultur, får du et indgående kendskab til et af de helt store verdenssprog – over 450 millioner mennesker fra Spanien og Latinamerika har spansk som modersmål – og du lærer at tale og skrive spansk på højeste niveau. Du får også en omfattende viden om og en forståelse af historien, de forskellige samfund og den mangfoldige kultur, der udfolder sig i Spanien og Latinamerika.

Uddannelsen i spansk sprog og kultur omfatter Spanien og den spansksprogede del af Latinamerika. Studiet giver viden om landenes sprog, litteratur, historie og samfundsforhold, og du får indsigt i de forskelligartede kulturer, der kendetegner disse lande. Du vil fx komme til at studere den spanske middelalder og udviklingen i det moderne Latinamerika og få en forståelse af begreber som nationalstatsdannelse og magisk realisme. Du vil også stifte bekendtskab med Picassos malerier, Almodovar’s film og meget mere.

Samtidig lærer du at kommunikere på spansk på højeste niveau både skriftligt og mundtligt, og du bliver bevidst om den store sproglige variation og de mange dialekter i såvel Spanien som Latinamerika.

Læs mere om uddannelsens faglige profil.

Interview med studerende

"Jeg tror, der er mange, der får et chok i forhold til, at det forventes, at man taler spansk, når man starter."

Se videointerviewet med Pernille fra spansk sprog og kultur

Udlandsophold

På spansk sprog og kultur har du rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet.

Læs om mulighederne for udlandsophold.