Bachelor i statskundskab – Københavns Universitet

Bacheloruddannelsen i statskundskab på Københavns Universitet

Bachelor i statskundskab

Hvordan påvirker Kinas voksende interesse for Afrika den internationale magtbalance? Har valget af Barack Obama ændret USA's politik i Mellemøsten? Hvorledes indvirker Kvalitetsreformen på kommunernes selvstyre, og hvilke konsekvenser har de fire forbehold for Danmarks rolle i EU?

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere forskellige vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan vores samfund fungerer og udvikler sig. Populært sagt handler politik om 'hvem får hvad, hvornår og hvorfor'.

På statskundskab er det faglige omdrejningspunkt, det videnskabelige studium af politik, også kaldet politologi. Studiet er sammensat af en række kernefag inden for det politologiske område almen og sammenlignende statskundskab, politisk teori og idéhistorie, forvaltning og international politik. Disse fag suppleres med en række støttefag indenfor økonomi, sociologi og metode. Statskundskab er en generalistuddannelse, der tilstræber, at du opnår en bred tværfaglig forståelse for det samfundsvidenskabelige område, med hovedfokus på det politologiske kerneområde og studiet af politik.

Under uddannelsen lærer du at bruge videnskabelige og analytiske værktøjer til at undersøge samfundsforhold i bred forstand, med specielt fokus på den politiske proces, de politiske aktører samt forskellige institutioners samfundsmæssige rolle. Med en bacheloruddannelse i statskundskab kan du komme ind på kandidatuddannelsen i statskundskab.

Spørgsmål og svar (FAQ)

  • Kan man specialisere sig?
  • Kan man have arbejde ved siden af studiet?
  • Kan man komme i praktik som en del af uddannelsen?

Få svar på typiske spørgsmål om uddannelsen

Interview med studerende

"Når man kan relatere nogle af de tekster og teorier, man læser, til en interesse man har, så bliver interessen endnu skarpere, og så giver det rigtig meget mening at være her." - Johan Møller Nielsen

Læs interview med studerende fra statskundskab