Undervisning og opbygning - Bachelor i statskundskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Statskundskab > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Undervisningen finder sted på Institut for Statskundskab, som ligger på Center for Sundhed og Samfund (i daglig tale CSS), Øster Farimagsgade 5, København K. Her er der læsepladser, computerrum og andre faciliteter.

Størstedelen af undervisningen på statskundskab foregår på hold suppleret af årgangsforelæsninger. Ved studiestart vil du blive placeret på et stamhold på ca. 45 studerende, som du normalt følger hele vejen igennem studiet. Undervisningen fokuserer på det teoretiske, men der vil også blive inddraget eksempler og cases fra aktuelle politiske begiveheder.

De første dage på studiet får man mulighed for at blive inddelt i læsegrupper af 2-3 personer. Læsegrupperne fungerer for mange som en mulighed for at diskutere litteratur og forberede oplæg til undervisningen.

Diskussion og debat er vigtig i uddannelsen, da du som studerende skal være i stand til selvstændigt at vurdere de problemstillinger, som tages op i undervisningen. Det er derfor almindeligt, at holdundervisningen veksler mellem læreroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner samt studenteroplæg.

Opbygning - statskundskab

Uddannelsen er opbygget af semestre og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bachelorstudiet i statskundskab består af seks semestre, som du kan se i skemaet nedenfor. Semestrene består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester

International Politik 1*
(7,5 ECTS)

Sociologi
(7,5 ECTS)
Dansk og Komparativ Politik 1*
(7,5 ECTS)
Dansk og Komparativ Politik 2*
(7,5 ECTS)
Introduktion til politologiske problemstillinger*
(3,75 ECTS)
Politisk teori 2*
(7,5 ECTS)
Politisk Teori 1*
(3,75 ECTS)
Metode 1*
(7,5 ECTS)
Videnskabsteori og metodologi
(7,5 ECTS)

*Indgår i førsteårsprøven (i alt 45 ECTS)


2. år

3. semester 4. semester
Offentlig forvaltning 1
(7,5 ECTS)
International Politik 2
(7,5 ECTS)
Offentlig forvaltning 2
(7,5 ECTS)
International Politik 3
(7,5 ECTS)
Økonomi 1
(10 ECTS)
Økonomi 2
(7,5 ECTS)
Metode 2
(7,5 ECTS)
Metode 3
(7,5 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Europæisk Politik
(7,5 ECTS)
Offentlig Politik
(7,5 ECTS)
Dansk og Komparativ Politik 3
(7,5 ECTS)
Bachelor seminar
(7,5 ECTS)
Valgfag 1**
(7,5 ECTS)
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
Valgfag 2**
(7,5 ECTS)

**Fagene Valgfag 1 og Valgfag 2 (i alt 15 ECTS) udgør sammen med fagene Europæisk Politik og Komparativ Politik uddannelsens mobilitetsvindue.

Udlandsophold

På Institut for Statskundskab, har du mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Læs mere om mulighederne for udlandsophold.