Undervisning på KU – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Studieliv > Undervisning på KU

Undervisning på KU

På Københavns Universitet har du sjældent kun en type undervising. Ofte har du både holdundervisning i mindre hold og forelæsninger, hvor I sidder mange i et stort audiotorium.

Derudover kan der være
øvelsestimer, workshops, laboratorieundervisning, feltarbejde, studiegrupper, personlig vejledning mm. 

Smugkig fra undervisningen

KU TALKS - smugkig fra undervisningen giver dig eksempler på undervisning på Københavns Universitet. 

Et fuldtidsstudie

Alle bacheloruddannelser er fuldtidsstudier, men de er meget forskelligt opbygget. Uanset hvilken uddannelse du vil søge optagelse på, er det vigtigt, at du undersøger, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så du ved, hvad du skal indstille dig på.

Nogle uddannelser er bygget sådan op, at meget af din undervisning foregår som selvstudium eller i grupper. Fx har flere uddannelser 12 timers skemalagt undervisning om ugen, mens andre har forelæsninger dagligt. I begge tilfælde kræver studiet stor selvdiciplin og god planlægning, fordi det også rummer forberedelse i form af fx øvelser, gruppearbejde, læsning, opgaveskrivning, informationssøgning, feltarbejde, laboratorieøvelser mm.

Der er også uddannelser har obligatorisk udlandsophold, eller feltarbejde i længere perioder, hvor du ikke kan være hjemme.  

Så husk at læse om uddannelsens opbygning under selve uddannelsen. Vil du vide mere, kan du kontakte studievejledning eller komme til Åbent Hus.