Undervisning og studieteknik – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Studieliv > Undervisning og studie...

Undervisning og studieteknik

Alle bacheloruddannelser er fuldtidsstudier, men de er meget forskelligt opbygget. Uanset hvilken uddannelse du vil søge optagelse på, er det vigtigt, at du undersøger, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så du ved, hvad du skal indstille dig på.

Ofte har du både holdundervisning i mindre hold og forelæsninger, hvor I sidder mange i et stort audiotorium. Derudover kan der være øvelsestimer, workshops, laboratorieundervisning, feltarbejde, studiegrupper, selvstudium mm.

Uddannelsens opbygning
Nogle uddannelser er bygget sådan op, at meget af din undervisning foregår som selvstudium eller i grupper. Fx har flere uddannelser 12 timers skemalagt undervisning om ugen, mens andre har forelæsninger dagligt. I begge tilfælde kræver studiet stor selvdiciplin og god planlægning, fordi det også rummer forberedelse i form af fx øvelser, gruppearbejde, læsning, opgaveskrivning, informationssøgning, feltarbejde, laboratorieøvelser mm.

Der er også uddannelser der har obligatorisk udlandsophold, eller feltarbejde i længere perioder, hvor du ikke kan være hjemme.  

Så husk at læse om uddannelsens opbygning under selve uddannelsen. Vil du vide mere, kan du kontakte studievejledning eller komme til Åbent Hus.

Smugkig fra undervisningen

KU TALKS - smugkig fra undervisningen giver dig eksempler på undervisning på Københavns Universitet.