Faglig profil og job - Bachelor i sundhed og informatik – Københavns Universitet

Sundhed og informatik > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Profil

Fremtidens sundhedssektor er afhængig af en innovativ anvendelse af nye teknologier. Det er samtidig vigtigt at teknologierne kommer på en måde, der er meningsfuld og anvendelig for både patienter og behandlere. Du bliver brobygger mellem brugere og teknologien. I studieforløbet opnår du viden om:

  • sundhedssektorens fremtidige udfordringer
  • menneskekroppens funktioner og sygdomme
  • interaktion mellem menneske og maskine
  • skræddersyet behandling til den enkelte
  • projektledelse inden for sundheds- og itområdet

Jobmuligheder

Med en færdig kandidatgrad i sundhed og informatik vil dine kompetencer ligge i din viden om og forståelse af patienters, borgeres og behandleres behov, ønsker og krav til ny teknologi, og hvorledes de kan honoreres af teknikere og ingeniører i en sundhedssektor under udvikling. Din evne til at formidle mellem brugerne og udviklerne i en sundhedsvidenskabelig kontekst vil være essentiel - du vil arbejde i rollen som brobygger.

De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af det spor, du vælger på kandidatdelen og de interesser du udvikler gennem valgfag og kandidatspeciale. Du kan arbejde som forsker, projektleder eller udvikler i erhvervsliv eller sundhedsvæsen. Du kan også arbejde med implementering og vejledning i sundhedssektorens miljøer - spændende fra patientens hjemlige miljø til de store specialiserede hospitalsafdelinger. Din arbejdsplads kan efter eget valg være lokal, national eller global, da dine kompetencer også vil blive efterspurgt på det internationale marked.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik. Eller du kan søge ind på beslægtede uddannelser nationalt eller internationalt. Det kunne fx være kandidatuddannelsen i bioinformatik, it og kognition eller eScience på Københavns Universitet. Du kan også vælge at blive ansat i sundhedsvæsenet, i virksomheder eller offentlige institutioner, der udvikler it-baserede sundhedsydelser.

Innovation

Sundhed og informatik er kendetegnet ved, at der fokuseres på innovation. At kunne tænke innovativt er essentielt i industrien. Derfor lægger uddannelsen vægt på, at den studerende kan komme frem til nye løsninger, når han eller hun er færdiguddannet. 

Kandidatuddannelser - eksempler

Med specifikke valgfag kan du også søge optagelse på kandidatuddannelserne i fx datalogi, folkesundhedsvidenskab eller Neuroscience and Neuroimaging.