Spørgsmål og svar (FAQ) - Bachelor i sundhed og informatik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Sundhed og informatik > Spørgsmål og svar (FAQ)

Spørgsmål og svar (FAQ)

Her kan du læse spørgsmål og svar om uddannelsen.

Fremtidsudsigter 

 • Spørgsmål: "Hvad kan man generelt set beskæftige sig med efter endt kandidatuddannelse?".

  Svar: "Arbejdet afhænger af spor - men ligger for hovedpartens vedkommende enten i erhvervsliv som projektledere/analytikere eller udviklere af ny teknologi sammen med ingeniører og programmører, hvor kandidatens opgave er at afdække behov hos patienter og sundhedspersonale. En anden gruppe vil være ansat i Sundhedsvæsenet og være med til at udvikle nye it-systemer. En mindre gruppe vil være beskæftiget med forskning på universiter. Der vil både kunne arbejdes med teknologi i forhold til store databaser, i forhold til patient-nære (robot og biosensorer) og i forhold til molekylærbiologiske analyser (dvs. gener og enzymer)".
 • Spørgsmål: "Er sundhed og informatik en uddannelse for den, der simpelthen elsker (human)biologi? Hvis ja, hvad kan man da ende med at beskæftige sig med i henhold til humanbiologi?".

  Svar: "Ikke nødvendigvis. Vi har på KU en molekylær biomedicin og en kandidat i humanbiologi. Men hvis det er kroppens funktion fra molekyle til hel borger og hvorledes nye teknologier kan udvikles til at undersøge og behandle inden for disse rammer - så ja. Man kan så få arbejde i industri eller i forskningsområde i det offentlige".
 • Spørgsmål: "Er fremtidsudsigterne gode for denne uddannelse?".

  Svar: "Det skal jeg sige ja til, når vi har valgt at udbyde uddannelsen - men de er ikke kun gode, men fantastiske. Dette område er både nationalt og internationalt eksploderende, aftagerne står i dag i kø for at få fat i personer med en profil i sundhed og informatik. Sundhedssektoren har flere projekter, der er gået i stå eller faldet fra hinanden på grund af mangel på personer med den viden, vi skaber i denne uddannelse".

Adgangskravet matematik

 • Spørgsmål: "Hvor meget matematik indeholder studiet?".

  Svar: "Matematik er indlejret i en del af fagene men ikke "tungt". Det er nemmere at tilgå end i gymnasiet, da matematikken ikke er et selvstændigt fag, men matematiske problemstillinger læres i forhold til statistik, modellering, programmering og billedbehandling".

Studiemiljø

 • Spørgsmål: "Hvor langt tid befinder man sig på DTU under selve bachelordelen?".

  Svar: "Varierer mellem semestrene - i alt ca. 25 % af tiden de første to år og sidste år bestemmer man selv ud fra speciale valg og valgfag - dvs. fra ca. 10% til 100%".